"nærhed" için Danca-İngilizce çeviri

DA

"nærhed" İngilizce çeviri

DA nærhed
volume_up
{en}

nærhed
Får vi så endelig denne højt besungne nærhed til borgerne?
Will we now at last have the proximity to the citizens that we have so often invoked?
Den lokale nærhed muliggør et nøje kendskab til specifikke data, udbud og behov.
This spatial proximity makes it possible to have a precise knowledge of special circumstances, supplies and needs.
Og indtil da gennemfør konkrete reformer med åbenhed, nærhed og demokrati.
Until then we should introduce practical reforms characterised by openness, democracy and proximity to the people.
nærhed (ayrıca: nabolag)
Vi konstaterer også, at byzonerne i nærheden af lufthavnene udvides.
Likewise areas of housing in the vicinity of airports seem to be expanding all the time.
De ved, at der er en alert efterretningstjeneste i nærheden af dem.
They can rely on an alert security service in their vicinity.
Også idéen om slagtning i umiddelbar nærhed af produktionsstedet gennemføres i stor udstrækning.
The idea of slaughter in the immediate vicinity of the place of origin is also widely being put into practice.
nærhed
volume_up
nearness {sad. tk.}
nærhed
volume_up
propinquity {isim} [res.]

İngilizce' de "nærhed" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DanishEr nærhed så i virkeligheden ikke løsningen på de kriser, der har udviklet sig?
Therefore, is the fact that they are local not a solution to the unfolding crises?
DanishSpørgsmålet i forbindelse med vertikal nærhed er, hvem der træffer beslutningen.
It may be that you do not need to regulate in certain matters or on certain subjects.
DanishTilhængerne af det nære samfund kan få deres nærhed defineret i Bruxelles.
The advocates of a closer union are seeing their idea take shape in Brussels.
DanishLad os aldrig glemme, at der er gode og dårlige grunde til at være for nærhed.
Let us never forget there are good and bad reasons for being in favour of subsidiarity.
DanishOg HERREN sagde: "Se her er et Sted i min Nærhed stil dig på Klippen der!
And the LORD said, Behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock:!
DanishTænk ikke på ondt mod din Næste når han tillidsfuldt bor i din Nærhed.
Devise not evil against thy neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.
DanishJeg vil minde om, at mange pædofile faktisk forgriber sig på børn i deres nærhed.
I would like to point out that, in actual fact, many paedophiles assault children that are close to them.
DanishEthvert menneske har dog brug for menneskelig nærhed og kontakt med andre.
And yet everyone needs human contact and interaction.
DanishJeg er enig i, at nøglen til en følelse af nærhed til Den Europæiske Union er tæt forbundet med information.
I agree that the key to feelings of closeness with the European Union hinge on information.
DanishFra alle sider møder vi krav om større nærhed i forhold til de nationale parlamenter.
I see now that, on all sides, people are constantly talking to me and to us of closer links with national parliaments.
DanishStart på en frisk med åbenhed, nærhed og demokrati.
Sack the next person who lies, instead of sacking whistleblowers.
DanishDet er almindeligt kendt, at denne geografiske nærhed bestemt ikke løber parallelt med en politisk ligesindet holdning.
   – Mr President, since 1 May of this year, Belarus shares its borders with the European Union.
DanishHvis overskrifterne er åbenhed, nærhed og demokrati, vil vi også kunne gøre det med glæde.
We shall be able to discuss this and elect a new Convention able to represent the electorate’ s attitude to Europe’ s future.
DanishTil trods for denne nærhed er det et land, hvor universiteter og de tilbageværende uafhængige medier lukkes.
Mr President, ladies and gentlemen, since 1 May 2004 Belarus has been a direct neighbour of the European Union.
DanishNærhed er fortsat en forudsætning for at kunne føre forhandlinger om og vinde tilslutning til fornuftige foranstaltninger.
This local approach is essential if we want to see common-sense measures negotiated and accepted.
DanishCentrenes nærhed sikrer, at de, som søger information, ikke behøver aflægge lange afstande, hvorved de sparer tid og penge.
First of all, these information centres are close to the citizen, and this can be taken literally.
DanishDette er Pottemagerne og Beboerne i Netaim og Gedera; de boede der i Kongens Nærhed og stod i hans Tjeneste.
These were the potters, and those that dwelt among plants and hedges: there they dwelt with the king for his work.
DanishDet er naturligvis ofte sådan, at virksomheder, der udvikler sig i et særligt område, hjælper regionen i umiddelbar nærhed af det.
Often, of course, firms developing in one particular area help the region immediately next to it.
DanishVi kan iagttage enorme sociale og økonomiske problemer i vor nærhed, eksempelvis i et land som Ukraine, og også i Nordafrika.
We can see enormous social and economic problems on our doorsteps, such as in Ukraine, and in North Africa.
DanishVi appellerer også til de lande, der ligger i Burmas umiddelbare nærhed, vore respektive partnere, om at samarbejde med os.
We also appeal to the countries in the immediate region of Burma, our respective partners, to cooperate with us.