"lovpligtig" için Danca-İngilizce çeviri

DA

"lovpligtig" İngilizce çeviri

DA lovpligtig
volume_up
{sıfat}

lovpligtig (ayrıca: obligatorisk, påbudt, påkrævet, påtvungen)
lovpligtig
Jeg tilslutter mig særligt ordførerens anbefalinger i afsnit 11, om at revisorer skal være dækket af en lovpligtig minimumsforsikring og være tilsluttet en garantifond.
I particularly agree with the rapporteur's recommendations in paragraph 11 that auditors should have a minimum level of compulsory insurance and be required to join a guarantee fund.

İngilizce' de "lovpligtig" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DanishSpørgsmålet om lovpligtig revision er meget vigtigt for Europa.
Statutory audit is a very important subject for Europe.
DanishDet var vores regering, der for første gang og med skarp konservativ modstand indførte en lovpligtig mindsteløn.
This is a major area for the whole development of healthcare and for business in the future.
DanishKommissionens forslag om lovpligtig revision er resultatet af mange års forberedelse og indeholder henstillinger fremsat i 2000 og 2002.
The Commission’ s draft on statutory audits is the result of many years of preparation and incorporates recommendations made in 2000 and 2002.
DanishSolvensmargenen skal beskytte forsikringstagerne ved at kræve, at forsikringsselskaberne har en ekstra lovpligtig kapital som stødpude mod uheldige omstændigheder.
It is to protect insurance policy holders by requiring insurance companies to hold extra regulatory capital to act as a buffer against unfortunate circumstances.
DanishFlertallet i Europa-Parlamentet støtter opgivelsen af en solidarisk lovpligtig pensionsforsikring og overgangen til en tre-søjle-model for pensionen.
The majority of Members of the European Parliament fully support the shift away from statutory pensions schemes based on solidarity towards a three-pillar model of pensions provision.
DanishDet vurderes, at 100.000 selskaber ikke er underlagt lovpligtig revision af regnskaber i Italien, hvilket bringer troværdigheden ved disse selskabers regnskaber i fare.
It is estimated that 100 000 companies are not receiving a statutory audit in Italy, which puts in danger the reliance which can be placed on the accounts of these particular companies.