"jævn" için Danca-İngilizce çeviri

DA

"jævn" İngilizce çeviri

DA

jævn {sıfat}

volume_up
jævn (ayrıca: ensformig, flad, i vater med, lig)
En lovbestemt ret til morarenter er netop det område, hvor Europa kan lave et mål lige mellem stolperne og dermed skabe en jævn bane for alle SMV i Europa.
The penalty of a statutory right to interest is where Europe can score right between the posts and bring succour and soccer to Europe's level playing-field for its SME entrepreneurs.
jævn (ayrıca: flad, glat)
Vejen har ikke været jævn, men udsigten til det kommende medlemskab af Den Europæiske Union mangedobler den reformenergi, vi har så hårdt brug for.
This path is not a smooth one, but the prospect of future membership of the European Union multiplies the sorely needed pro-reform energy.

İngilizce' de "jævn" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DanishDen retfærdiges Sti er jævn du jævner den retfærdiges Vej.
The way of the just is uprightness: thou, most upright, dost weigh the path of the just.
DanishI Ørkenen råber en Røst: "Ban HERRENs Vej jævn i det øde Land en Højvej for vor Gud!
The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the LORD, make straight in the desert a highway for our God!
DanishVil det for eksempel være rigtigt at kræve en jævn fordeling af olivenolieressourcer mod en formel erstatning?
Would it be right to claim compensation for the unequal distribution of olive oil resources, for example?
DanishProducenterne har tilsyneladende brug for dem, fordi de giver en jævn påføring af fedtstof på det pågældende redskab.
These are apparently needed by manufacturers because they produce an equal spray of fat on the utensil concerned.
DanishSå led mig for mine Fjenders Skyld i din Retfærd HERRE jævn din Vej for mit Ansigt!
For there is no faithfulness in their mouth; their inward part is very wickedness; their throat is an open sepulchre; they flatter with their tongue!
DanishDer sker dog ikke en jævn fremgang i Europa, eftersom nogle landes utilfredsstillende resultater bremser den samlede vækst på EU-plan.
The unsatisfactory performance of some countries is holding back the overall development of the Union.
DanishDet er muligt at realisere en mere jævn repræsentation af begge køn uden at skade parternes selvstændige ret til udnævnelse.
A more balanced representation of both genders is entirely feasible without impinging on the independence of the nomination system.
DanishHvis man ser på EU-budgettet for næste år, kan man sige, at det er en jævn rullen fremad uden hverken op- eller nedture.
If the next EU year is evaluated from the point of view of the budget we might say that things are on an even keel, no rises and no falls.
DanishKommissionen accepterer fordelene ved en sådan model i lyset af en mere jævn og konsistent anvendelse af forordningens bestemmelser.
It is for that reason that I am grateful that a system has been devised for the conditions applicable to data exchange to minimise inconvenience for businesses and the Agency.
DanishVi opfordrer også Kommissionen til at følge og intensivere arbejdet med strategien, som har til formål at opnå en jævn kønsfordeling blandt personalet.
We also urge the Commission to pursue, and to work more intensively on, its strategy aimed at achieving a proper balance between women and men on the staff.
DanishStrukturfondene vil yde et væsentligt bidrag til de nye medlemsstaters økonomi, og hvis det anvendes godt, bør det kunne levere midlerne til at sikre en jævn vækst og jobskabelse.
The answer to the issue lies in the good use of the significant opportunities that will be provided by the structural funds for the 2007 to 2013 period.
DanishHvordan skal der kunne ske en jævn fordeling af asylansøgere i EU, når der er forskellige standarder som følge af medlemsstaternes forpligtelse til at bibeholde højere standarder?
How will an equal distribution of applicants for asylum in the EU be achieved if standards vary because Member States are obliged to retain higher standards?
DanishForretningsturismen foregår især uden for højsæsonen og bidrager på den måde til en mere jævn og rentabel udnyttelse af turistfaciliteterne i løbet af året.
In fact, business tourism occurs in particular outside the high season, thereby contributing to a more balanced and more profitable operation of tourism businesses throughout the year.
DanishFor det fjerde har vi brug for en koordinering af de nationale ferieordninger for at undgå køer på motorvejene og sørge for en jævn udnyttelse af feriestederne.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I will start with the warmest of thanks to Mr Queiró for his report, and for his enthusiasm and commitment to foreign tourism, to which it testifies.