"bryde op" için Danca-İngilizce çeviri

DA

"bryde op" İngilizce çeviri

"bryde op" için örnek kullanımlar

İngilizce de "bryde op" için benzer çeviriler

bryde fiil
op zarf

İngilizce' de "bryde op" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DanishDerpå sagde Esau: "Lad os nu bryde op og drage af Sted og jeg vil drage foran dig!
And he said, Let us take our journey, and let us go, and I will go before thee!
DanishNår I blæser Alarm med dem skal Lejrene på Østsiden bryde op;
When ye blow an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go forward.
DanishVi må alle åbne os og bryde forældede strukturer op.
We all need to become more open and to dismantle the structures we have inherited.
Danishlod sit Folk bryde op som en Hjord ledede dem som Kvæg i Ørkenen
But made his own people to go forth like sheep, and guided them in the wilderness like a flock.
DanishKun fordi vi havde den fælles beslutningsprocedure lykkedes det for os at bryde Rådets holdning op.
Without the codecision procedure we would not have managed to break down the Council's position.
DanishHr. formand, lad mig kort kommentere de ting, der er blevet sagt her, før jeg må bryde op til en rejse til Tyrkiet.
Mr President, I would like to comment briefly on what has been said here before I leave on a trip to Turkey.
DanishDe skal bryde op sidst Felttegn for Felttegn.
DanishDerpå sagde Akitofel til Absalon; " Lad mig udvælge 12000 Mand og bryde op i Nat og sætte efter David.
Moreover Ahithophel said unto Absalom, Let me now choose out twelve thousand men, and I will arise and pursue after David this night:
Danishmen jeg står tvivlrådig imellem de to Ting idet jeg har Lysten til at bryde op og være sammen med Kristus; thi dette var såre meget bedre;
For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better:
DanishDe skal bryde op i tredje Række.
DanishDe skal bryde op i anden Række.
DanishDe skal bryde op først.
DanishVi skal undertiden råbe op, bryde med de bløde dyners politik, så vi langt om længe kan give vore borgere et svar på deres problemer.
Sometimes it is necessary to kick up a fuss, to abandon the politics of peace and quiet and, at long last, provide an answer to the real problems of our citizens.
DanishDet andet punkt er, at vi advarer imod at bryde dette samlede kompromis op og begynde at plukke enkelte dele ud af traktaten og splitte den ad.
The second point I should like to raise is that we would caution against breaking up this global compromise and cherry-picking or dismantling this Treaty.
DanishOg værer I ligesom Mennesker der vente på deres Herre når han vil bryde op fra Brylluppet for at de straks når han kommer og banker på kunne lukke op for ham.
And ye yourselves like unto men that wait for their lord, when he will return from the wedding; that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately.
Danishblæser Alarm anden Gang skal Lejrene på Sydsiden bryde op: tredje Gang skal Lejrene mod Vest bryde op fjerde Gang Lejrene mod Nord; der skal blæses Alarm når de skal bryde op.
When ye blow an alarm the second time, then the camps that lie on the south side shall take their journey: they shall blow an alarm for their journeys.
DanishDet var at bryde Jugoslavien op og dele det ud, og det lykkedes for Dem gennem fremmed besættelse af Bosnien-Hercegovina og Kosovo og ved at skabe protektorater.
It was to break up Yugoslavia and share it out and you succeeded in doing this by imposing foreign occupation in Bosnia-Herzegovina and Kosovo and by creating protectorates.
Danishog bød Folket: "Når I ser HERREN eders Guds Pagts Ark og Levitpræsterne komme bærende med den så skal I bryde op fra eders Plads og følge efter.
And they commanded the people, saying, When ye see the ark of the covenant of the LORD your God, and the priests the Levites bearing it, then ye shall remove from your place, and go after it.
DanishDerpå skal Åbenbaringsteltet Leviternes Lejr bryde op midt imellem de andre Lejre; i den Rækkefølge de lejrer sig skal de bryde op hver på sin Plads Felttegn for Felttegn.
Then the tabernacle of the congregation shall set forward with the camp of the Levites in the midst of the camp: as they encamp, so shall they set forward, every man in his place by their standards.

Sözlükte diğer kelimeler

Danish
  • bryde op

Daha çok çeviri bab.la Türkçe-Almanca sözlüğünde.