"øm" için Danca-İngilizce çeviri

DA

"øm" İngilizce çeviri

volume_up
øm {sıf.}

DA øm
volume_up
{sıfat}

øm (ayrıca: følsom, mør, sød)
volume_up
tender {sıf.}
Sidste år var der tale om en forsinkelse ved bestemte udskrivninger.
Last year there was some delay with certain invitations to tender.
Will there be an invitation to tender with government orders?
Til sidst vil jeg endnu en gang nævne spørgsmålet om licitation.
Let me finally return to the offering of contracts for tender.
øm (ayrıca: aparte, eftergivende, eksotisk, glad)
volume_up
fond {sıf.}
Da jeg var barn, kunne min far godt lide at tale om sig selv.
As a child, my father was quite fond of talking himself.
Dyrebare udtalelser om jordskælvet hjælper heller ikke, for det har ikke ændret retsstaten.
Fond words about the earthquake do not help either, for it did not alter the constitutional state in any way.
For så vidt har jeg en anden forestilling om begrebet " at lytte til ", som hr.
I therefore have a rather different conception of the term 'listening ' of which Mr Barroso is so fond.
øm
volume_up
achy {sıf.}
øm (ayrıca: smertende)
volume_up
sore {sıf.}
Kampen rasede om Saul og han blev opdaget af Bueskytterne og grebes af stor Angst for dem.
And the battle went sore against Saul, and the archers hit him; and he was sore wounded of the archers.
Og de brast alle i heftig Gråd og de faldt Paulus om Halsen og kyssede ham.
And they all wept sore, and fell on Paul's neck, and kissed him,
Det er på dette ømme punkt, at direktivet om det europæiske samarbejdsudvalg sætter ind.
It is when sore points like this come up that the Directive on European Works Councils comes in.

İngilizce' de "øm" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DanishMen da de hørte dette skar det dem i Hjertet og de rådsloge om at slå dem ihjel.
When they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.
DanishDe vil nå frem til deres egne konklusioner om, hvordan deres system skal ændres.
They will come to their own conclusions about how they will change their system.
DanishJeg er derfor tilhænger af, at Parlamentet høres om udnævnelsen af direktørerne.
Mr Muis made this very clear at a meeting of the Committee on Budgetary Control.
DanishJeg beder om, at vi forsøger ikke bevæge os henimod en krise med» laksegalskab«.
So, please, do let's try not to rush straight ahead into a 'mad salmon ' crisis.
DanishRådet opretholder fortsat sit krav til Cuba om at løslade alle politiske fanger.
The Council continues to demand of Cuba that it release all political detainees.
DanishDet drejer sig ikke om at lukke bjergene inde bag beskyttelse eller privilegier.
It is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.
DanishTror De helt ærligt, at de vil nå frem til en aftale om et så vigtigt spørgsmål?
In truth, do you believe that they will agree on this extremely important issue?
DanishSpanien står til at få særlig gavn af aftalen om at lukke op for regionalstøtte.
Spain stands to benefit particularly from the agreement to open up regional aid.
DanishJeg glæder mig over kommissærens udtalelse om en trinvis ophævelse af forbuddet.
I welcome the Commissioner's statement about the progressive lifting of the ban.
DanishEn anden ting er spørgsmålet om, hvad vi gør, når statsstøtten erklæres ulovlig.
Another issue is that of what we are to do when state aid is declared unlawful.
DanishVi mener, at det er forkert at tale om Kommissionens ansvar som en institution.
We think it is wrong to talk about the Commission's liability as an institution.
DanishVi blev også enige om bestemmelser vedrørende håndtering af ulovlig indvandring.
We also agreed on provisions to address questions related to illegal immigration.
DanishVi lader alle sammen, som om det ikke sker, men vi ved alle sammen, at det sker.
We are all acting as if this is not really happening, but we all know that it is.
DanishDet handler om at få forbrugerne til at kigge efter og vælge miljømærkede varer.
It is about getting the consumer to look for and to choose eco-labelled products.
DanishDet drejer sig om den europæiske opbygning i det øjeblik, udvidelsen finder sted.
The debate is how to go about European construction at the point of enlargement.
DanishKommissær Busquin ' s meddelelse om det europæiske forskningsområde er meget god.
Commissioner Busquin's communication on the European research area is very good.
DanishDet minder mig lidt om julegåsens politik, når den forsøger at udsætte juleaften.
I am reminded of the policy of the Christmas goose trying to postpone Christmas.
DanishMed denne debat i dag vil vi gerne minde os selv og vores partnere om alt dette.
Today, may this debate serve to remind us and our partners of all these things.
DanishDer anmodes om en udvidelse af den gravides og den ammende kvindes rettigheder.
We are asking for the rights of pregnant and breastfeeding women to be extended.
DanishVi kan ikke starte en debat nu, selv om der er tale om et meget vanskeligt emne.
We cannot start a debate now, even if the matter is an extremely sensitive issue.