CN 一致
volume_up
[yīzhì] {isim}

一致 (ayrıca: 公众, 公社, 共同体, 团体)
一致 (ayrıca: 协定, 协议, 合同, 协同行为)
一致 (ayrıca: 和谐, 音乐会, 一齐, 共同)
to bring into correspondence with
一致 (ayrıca: 协调, 和睦, 和谐, 相符)
一致 (ayrıca: 恒等式, 特性, 身份, 同一)
一致 (ayrıca: 单一, 团结, 整体, 结合)
volume_up
unity {isim}
一致 (ayrıca: 和谐, 调和, 授予)
一致 (ayrıca: 一致同意, 共识, 合意, 舆论)
一致 (ayrıca: 协会, 合并, 同盟, 团结)
volume_up
union {isim}
一致
一致 (ayrıca: 巧合, 不谋而合, 凑巧, 可巧)
一致 (ayrıca: 相似, 适合, 顺从, 一致(点))
一致 (ayrıca: 均匀, 一式, 一致(性), 同样)
一致 (ayrıca: 协定, 协议, 调和, 谅解)
volume_up
accord {isim}
一致 (ayrıca: 公约, 协定, 和睦, 和谐)
一致 (ayrıca: 赞同)
一致 (ayrıca: 协调, 和谐, 调和, 齐奏)
volume_up
unison {isim}
一致 (ayrıca: 统一, 合一)
一致
一致 (ayrıca: 适合, 全等, 叠合, 相合性)
一致 (ayrıca: 适合)
一致
一致 (ayrıca: 协调, 调和, 适合)
一致
一致 (ayrıca: 符合)
一致

İngilizce' de "一致" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Chinese与X的发现一致,...和...呈正相关。
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Chinese与X的发现一致,...和...呈正相关
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Chinese这一发现和X的论点是一致的,即...
This finding is consistent with X's contention that…
Chinese为求一致而牺牲自己