"zlý" için Çekçe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin žnout
CS

"zlý" İngilizce çeviri

volume_up
zlý {sıf. er.}

CS zlý
volume_up
{sıfat eril}

zlý (ayrıca: pochybný, vadný, špatný, zkažený)
volume_up
bad {sıf.}
Předtím musí, víte, přijít středně zlý robot a předtím ještě ne tak zlý robot.
Before that has to come to be a mildly bad robot, and before that a not so bad robot.
Pane předsedající, tržní hospodářství je dobrý sluha, ale zlý pán.
Mr President, the market economy is a good slave but a bad master.
Domníval jsem se a doufal jsem, že to všechno byl jen zlý sen, ale dnes jste tu vy, pane Barroso.
I thought and hoped it was all just a bad dream, but today we have got you, Mr Barroso.
volume_up
mean {sıf.}
zlý
volume_up
evil {sıf.}
Apparently, Google will be less evil in the future.
Když se podívám na tuto zprávu, mám dojem, že zlý diktátor z minulého století by byl hrdý, kdyby měl poslance Corbetta k ruce.
Looking at this report, any evil dictator from the last century would have been proud to have Mr Corbett by their side.
Kdy si političtí představitelé a všichni dobří a spravedliví zničehonic uvědomili, že je plukovník Kaddáfí zlý člověk?
When did the political class and the great and the good suddenly catch up with the fact that Colonel Gaddafi is an evil man?
zlý (ayrıca: bolestivý, drsný, hrozný, kritický)
volume_up
severe {sıf.}
volume_up
wicked {sıf.}
Neobhajuji pana Miloševiće: byl to zlý a nebezpečný komunista.
I am not in favour of Mr Milošević: he was a baleful and wicked Communist.
zlý (ayrıca: nemravný, zlomyslný, špatný)
volume_up
vicious {sıf.}
zlý (ayrıca: zákeřný)
volume_up
malign {sıf.}
zlý (ayrıca: kousavý)
volume_up
currish {sıf.}

İngilizce' de "zlý" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechTento zlý sen pro ně skončil v listopadu poté, kdy každý zaplatil pokutu ve výši 4 000 EUR.
This nightmare ended with a fine of EUR 4 000 each in November.
CzechZatímco podvod předpokládá zlý úmysl, nesrovnalost může být i dílem nedbalosti a špatného účetního postupu.
While fraud presupposes malicious intent, an irregularity can result from negligence or incorrect accounting procedures.
CzechJe jasné, že jde o zlý úmysl.