"zatleskat" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"zatleskat" İngilizce çeviri

EN
CS

zatleskat {fiil}

volume_up
zatleskat (ayrıca: poklepat, tleskat)

İngilizce' de "zatleskat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechNávrh paní komisařky Vassiliou představuje dobrý výchozí bod a je třeba mu zatleskat.
The proposal that Commissioner Vassiliou has presented is a good starting point and to be applauded.
CzechVe skutečnosti jdou tyto dvě věci ruku v ruce a musím zatleskat tomu, co o tom někteří z vás řekli.
In actual fact, the two things go together, and I must applaud what some of you have said to that effect.
CzechTakovým vznešeným záměrům bychom měli zatleskat.
CzechNejdříve mi dovolte zatleskat vykonané parlamentní práci, vykonané s ustavičným zájmem o zodpovědnost a otevřenost.
First allow me to applaud the parliamentary work done, and done with a constant concern for accountability and openness.
CzechKdyž vy sám, pane Van Rompuyi, tvrdíte, že nám euro přineslo stabilitu, možná bych vám měl za váš smysl pro humor zatleskat.
When you yourself, Mr Van Rompuy, say that the euro has brought us stability, I suppose I could applaud you for having a sense of humour.
CzechZa to je třeba mu zatleskat.
CzechChtěl bych zatleskat dohodám uzavřeným na summitu G20, které mě velice potěšily a které jsou všeobecně vnímány jako krok správným směrem.
I would like to applaud the agreements concluded at the G20 Summit, about which I am very pleased and which were universally seen as a step in the right direction.
CzechSdělení Komise musíme přivítat a musíme mu zatleskat, protože jeho cílem je snížit pracovní úrazy a protože se významným způsobem zaměřuje na malé a střední podniky.
The Commission communication is to be welcomed and applauded for its target to reduce work-related accidents and its strong focus on SMEs.