"vyznačující" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"vyznačující" İngilizce çeviri

CS vyznačující
volume_up
{sıfat}

vyznačující

İngilizce' de "vyznačující" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechLátky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem (
Flavourings and certain food ingredients with flavouring properties (
CzechLátky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem (hlasování)
Flavourings and food ingredients with flavouring properties for use in and on foods (vote)
CzechTo je nezbytné, abychom zajistili důvěryhodné transatlantické vztahy vyznačující se vzájemným doplňováním a koordinací.
This is necessary to ensure a credible transatlantic relationship characterised by complementarity and coordination.
CzechJde o složitou dohodu vyznačující se protichůdnými zájmy, což, pokud jde o účinky dohody, umožňuje různý výklad.
This is a difficult agreement, with conflicting interests that leave room for controversial interpretations as to its effects.
CzechOd té doby Madagaskar sužovaly nestabilní vlády a jejich hrozby odtržení a obvinění vyznačující se surovými praktikami.
Since then, Madagascar has been troubled by unstable governments with threats of secession and impeachment punctuating a rough politics.
CzechNemůžeme jednoduše do map nakreslit čáry vyznačující rozlehlé oblasti pobřežních vod jako mořské chráněné oblasti či jako oblasti pro obnovitelnou energii.
We cannot simply draw lines on maps designating vast areas of inshore waters as MPAs or for renewable energy.
CzechStrany a hnutí vyznačující se v posledních letech silnými protievropskými tendencemi a rasistickou rétorikou, jsou na vzestupu.
Parties and movements which in recent years have had strong anti-European nationalist leanings, and are highly racist, are on the increase.
CzechV této době krize pokračuje naše vládnoucí eurokracie v budování Evropy vyznačující se hospodářskou soutěží a přehnaným důrazem na právní stát.
In this hour of crisis, the reigning eurocracy continues to build us a Europe characterised by competition and by an overemphasis on law and order.
CzechŠpičková náhlavní souprava Bluetooth, vyznačující se nejnovější inteligentní technologii, která vám umožní snadno komunikovat, a to jak v kanceláři, tak na cestách.
A high-end Bluetooth headset featuring the latest intelligent technology that allows you to communicate easily, both in the office and on the go.
CzechV tomto ohledu mohu pouze poznamenat, že velmi oceňuji nový přístup Rady a Komise vyznačující se snahou o spolupráci, jejímž důkazem je zapojení Parlamentu.
In this respect, I can only say that I do appreciate the new spirit of cooperation demonstrated by both the Council and the Commission to engage with this House.
CzechJednalo se o úkol, který vyžadoval disciplínu a soustředění a jehož splnění vyžadovalo přístup, vyznačující se otevřeností, solidaritou a vzájemnou důvěrou.
This was a task that required discipline and concentration and that could only be achieved by adopting an approach characterised by openness, solidarity and mutual trust.