"velikost" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"velikost" İngilizce çeviri

CS velikost
volume_up
{dişil}

1. genel

velikost (ayrıca: dimenze, formát, klih, klížidlo)
volume_up
size {isim}
Jestliže chcete změnit velikost obrysu, klikněte na tlačítko Velikost a potom na velikost čáry (tloušťka).
To change the outline size, click Size, and then click a line size (thickness).
Když se rozprskne, velikost bublin jednotlivých zemí odpovídá jejich populaci.
And when it burst, the size of its country bubble is the size of the population.
Klikněte na seznam Vyberte velikost a vyberte velikost fotografií.
Click the Select a size list, and then select a size for your photos.
velikost (ayrıca: množství, obnos, stupeň, suma)
volume_up
amount {isim}
Položka Stránkováno označuje velikost virtuální paměti používané jádrem.
Paged refers to the amount of virtual memory the kernel is using.
Položka Nestránkováno označuje velikost paměti RAM používanou jádrem.
Non-paged is the amount of RAM memory used by the kernel.
Maximální velikost paměti pracovní sady používané procesem.
Maximum amount of working set memory used by the process.
velikost (ayrıca: formát, povaha, rozměr, ráz)
volume_up
format {isim}
Tento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, ale zvětšuje velikost souboru.
This format provides the best audio quality, but the file size will increase.
Tento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, avšak zvětšuje velikost souboru.
This format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
Tento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, avšak zvětšuje velikost souboru.
This format provides the best audio quality, but it increases the file size.
velikost
V tom je ona velikost evropského klubu; v tom je velikost, stručně řečeno, unie demokratů.
That is the greatness of the European club; that is the greatness, in short, of a union of democrats.
Domnívám se, že právě v tom spočívá velikost EU.
It is here that I believe the EU's greatness lies.
V tom spočívá velikost vaší země v Evropské unii, v tom spočívá velikost našich slovanských zemí v Evropské unii.
This is where the greatness of your country in the EU lies; this is where the greatness of our Slavic EU countries lies.
velikost (ayrıca: důležitost, rozsah, význam, závažnost)
Význam toho podtrhuje především velikost výzev, kterým čelíme.
The magnitude of the challenges facing us makes that particularly important.
Nebyli jsme tedy překvapeni tím, co se stalo, ale překvapila nás velikost a intenzita výpadku.
So we were not that surprised by what has happened, but we were surprised by the magnitude and the intensity of the cut.
velikost (ayrıca: míra, měření, rozměr)
Ve skupinovém rámečku Odsazení zadejte velikost odsazení odstavce.
Under Indentation, type a measurement for how far to indent the paragraph.
velikost (ayrıca: dimenze, kóta, rozměr)
Chcete-li použít vlastní velikost, zadejte do pole Maximální rozměry požadovanou maximální šířku fotografií.
For a custom size, in the Maximum dimensions box, enter the maximum width you want your photos to be.
O padesát let později potřebuje Evropa, žijící v míru a rozšířená na velikost světadílu, silné instituce, aby se mohla vypořádat s výzvou této doby, globalizací.
Fifty years on, Europe at peace, enlarged to continental dimensions, needs strong institutions to cope with the challenge of its time: globalisation.
velikost (ayrıca: míra, prostor, rozloha, rozměr)
volume_up
extent {isim}
velikost
Člověk musí objevit jistou velikost sám v sobě.
One has to discover a certain bigness in oneself.
Na tohle "Já" by měla být zaměřena, na jeho velikost a veškerost, jinak je soucit pouhým slovem a pouhou představou.
On that self, it should be centered -- a bigness, a wholeness. ~~~ Otherwise, compassion is just a word and a dream.
velikost

2. Matematik

velikost
Význam toho podtrhuje především velikost výzev, kterým čelíme.
The magnitude of the challenges facing us makes that particularly important.
Nebyli jsme tedy překvapeni tím, co se stalo, ale překvapila nás velikost a intenzita výpadku.
So we were not that surprised by what has happened, but we were surprised by the magnitude and the intensity of the cut.

3. Ekoloji

velikost (ayrıca: kvantita, množství)
V mé zemi se snažíme zvětšit velikost a množství písečných pláží.
In my country we are endeavouring to increase the size and quantity of sand beaches.
TAC: zavádějí se nová pravidla pro stanovení celkových přípustných odlovů, kde se velikost rybích populací měří buď ve vztahu k minimálnímu množství, nebo k cílovému množství.
TACs: New rules are being introduced to establish the total allowable catches, where the size of the stocks is measured in relation to either the minimum quantity or the target quantity.

İngilizce' de "velikost" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechSystém Windows automaticky změní velikost obrázku a přidá ho do e‑mailové zprávy.
Windows will automatically resize the picture and attach it to an e‑mail message.
CzechProblém je v tom, že maximální velikost finančního příspěvku je 150 milionů EUR.
The problem is that the funding appears to be capped at EUR 150 million.
CzechTato skutečnost sama o sobě způsobila šok, jehož velikost je nám známá z úpravy sazeb.
This fact alone has triggered rate-adjustment shock of the proportions known.
CzechKdy můžeme očekávat normu, která bude obsahovat minimální velikost písma pro upozornění?
When can we expect a standard that includes minimum font sizes for warning texts?
CzechHlavní panel je odemknut a jeho velikost byla změněna tak, že není téměř vidět.
The taskbar is unlocked and has been resized so that it's hard to see.
CzechPřetažením rohů rámečku upravte požadovaným způsobem velikost nového obrázku.
Drag the corners of the box to resize the new picture the way you want.
CzechPokud velikost dlaždice neodpovídá místu, kde ji chcete mít, můžete ji zvětšit nebo zmenšit.
If a tile isn't fitting in the spot you want, you can make it larger or smaller.
CzechDomnívám se, že si musíme uvědomit velikost chovů ovcí a počet zahrnutých zvířat.
I think we do have to realise the scale of sheep farming and the number of animals involved.
Czech

~~~ Pevný disk: Většina her vyžaduje určitou velikost volného místa.

~~~ Жорсткий диск. ~~~ Для більшості ігор необхідний певний обсяг вільного місця.

CzechŘekla jsem vám, že mým cílem je zredukovat velikost až na Schwarzschildův poloměr.
I have told you my job is to get it down to the Schwarzchild radius.
CzechMůže být nutné změnit velikost některých objektů nebo je otočit před umístěním na stupínek.
You might need to resize or rotate some objects before you can place them on a peg.
CzechZměna velikosti zvětší nebo zmenší velikost všech prvků na stránce, včetně textu a obrázků.
Zoom enlarges or reduces everything on the page, including text and images.
CzechV levém podokně klikněte na odkaz Nastavit vlastní velikost textu (dpi).
В області ліворуч виберіть посилання Установити особливий розмір тексту (точок на дюйм).
CzechAby bylo tlačítko Zobrazit celou obrazovku viditelné, je někdy třeba změnit velikost okna.
You might need to resize the window to expose the View full screen button.
CzechStejně můžete posílat videozáznamy, u nich se ale nemění velikost.
You can send videos using this same technique, but they will not be resized.
CzechKomisí navržené 3mm pro velikost písma jsou v mnoha případech v praxi neproveditelné.
The Commission's proposal for 3 mm lettering would, in many cases, be unworkable in practice.
CzechSlužba AdSense umožňuje zvolit pro reklamy barvu, typ a velikost, které se na stránky nejlépe hodí.
AdSense lets you select the ad colors, types, and sizes that best fit your site.
CzechChcete-li změnit velikost rámce pro oříznutí, přetáhněte rohy rámce pro oříznutí.
To resize the crop frame, drag the corners of the crop frame.
CzechVelikost hlavního panelu můžete změnit tak, aby vzniklo další místo pro tlačítka a panely nástrojů.
You can resize the taskbar to create additional space for buttons and toolbars.
CzechPísmo popisuje určitý řez písma a také další vlastnosti, jako je velikost, rozestup znaků a rozteč.
Характерні особливості шрифту - певне накреслення, розмір, інтервал, крок тощо.