"uspořit" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"uspořit" İngilizce çeviri

CS uspořit
volume_up
{fiil}

uspořit (ayrıca: chránit, spasit, spořit, uchovávat)
Reálně nám to pomůže uspořit náklady, snížit závislost a vyřešit řadu vážných problémů.
This will actually help us to save costs, reduce dependencies and solve a series of problems.
Především v této oblasti existuje mnoho možností, jak uspořit energii.
In this area in particular there are many opportunities to save energy.
Moje skupina zastává názor, že bychom mohli uspořit na reaktoru pro jadernou syntézu ITER.
In my group we are of the opinion that we can save money on the ITER nuclear fusion reactor.
uspořit (ayrıca: naspořit, našetřit, spořit)
U osobních automobilů mohou energeticky účinnější pneumatiky uspořit až 10 % nákladů na pohonné hmoty.
For passenger cars, more energy efficient tyres can save up to 10% on fuel costs.

İngilizce' de "uspořit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechPan Verhofstadt opomněl zmínit, že Spojené království má jiné možnosti, jak uspořit.
What Mr Verhofstadt failed to mention is that other savings are available to the UK.
CzechV takovém případě je někdy pochopitelně velmi složité najít oblasti, ve kterých by bylo možné uspořit náklady.
Finding areas in which to make savings in such a case is sometimes obviously very difficult.
CzechDůvodem není snaha uspořit prostředky.
CzechČlenské státy, podniky a široká veřejnost musí neustále přemýšlet o tom, kde mohou uspořit a jak přežít ze dne na den.
Member States, companies and the general public are continually having to think about how they can make savings and how they can manage from one day to the next.
CzechJakožto členka skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance bych se chtěla zeptat, kde konkrétně můžeme uspořit, zejména ve světle nedávných událostí v Japonsku.
As a Member of the Group of the Greens/European Free Alliance, I would like to ask specifically where we can make savings, in particular in the light of recent events in Japan.
CzechDoufáme, že toto opatření pomůže obyvatelům Evropy uspořit energii, takže jim zbude více peněz a zároveň pomohou vylepšit situaci v oblasti globálního oteplování.
We hope that this measure will help Europe's citizens to make energy savings, so that they both end up with more money in their pocket and help the situation with global warming.