"uspořádat setkání" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"uspořádat setkání" İngilizce çeviri

volume_up
uspořádat setkání {fi.}

CS uspořádat setkání
volume_up
{fiil}

uspořádat setkání (ayrıca: mít schůzi)

İngilizce' de "uspořádat setkání" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechNa druhou stranu jsme však museli uspořádat bezpočet setkání, abychom se k těmto výsledkům dopracovali.
We have, on the other hand, also had very many meetings to reach this point.
CzechJak jsem řekl ve své odpovědi, máme v úmyslu uspořádat v této záležitosti setkání s irskými přestaviteli.
As I said in my reply, we intend to have a meeting with the Irish authorities about this matter.
CzechPlánujeme uspořádat setkání vnitrostátních parlamentů a jejich poslanců, abychom tento návrh prodiskutovali.
We plan to have a meeting of national parliaments and national parliamentarians to discuss this proposal.
CzechMěli bychom se připojit ke Spojeným státům a spolu s nimi uspořádat o této problematice setkání Rady bezpečnosti a OBSE.
We should join the United States in arranging a meeting of the Security Council and the OSCE on this issue.
CzechJednou za rok chceme uspořádat společné setkání k projednání důležitých otázek týkajících se boje proti podvodům a problémům v členských státech.
Once a year we want to have a joint meeting to discuss the major issues relating to the fight against fraud and the problems in the Member States.
CzechPrávě jsme odsouhlasili energetický a klimatický balíček, ale nyní, v období krize, bychom měli uspořádat setkání v mnohem větším měřítku a zahrnout i naše partnery.
We have just approved the energy and climate package, but now there is a crisis we should organise a meeting on a bigger scale to include our partners.
CzechV Gomě se mu podařilo uspořádat setkání nejen CNDP - protože CNDP přišli, odešli, vrátili se, a pak znovu odešli - ale všech povstaleckých hnutí a vlády Demokratické republiky Kongo.
In Goma, he brought together not only the CNDP - because the CNDP came, went, came back and went again - but all of the rebel movements and the DRC government.