"umístěno" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"umístěno" İngilizce çeviri

EN

CS umístěno
volume_up
{geçmiş zaman}

umístěno (ayrıca: lokalizován, situován, umístěn)
volume_up
located {geç. z.}
Vyhledávací pole je umístěno v horní části každé složky.
The Search box is located at the top of every folder.
Nastavení sdílení chráněného heslem je umístěno v Ovládacích panelech v části Pokročilé nastavení sdílení.
Password-protected sharing is located in Control Panel under Advanced sharing settings.
Pole Hledat je umístěno v horní části každé složky.
The Search box is located at the top of every folder.

İngilizce' de "umístěno" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechVše, co je umístěno ve složkách Dokumenty, Hudba, Obrázky a Sdílené dokumenty.
Everything within the Documents, Music, Pictures, and Shared Documents folders.
CzechNamísto toho, když bylo to dítě umístěno do mých dlaní, byl to výjimečný okamžik.
And instead, when the baby was placed in my hands, it was an extraordinary moment.
CzechVše, co je umístěno ve složkách Dokumenty, Obrázky a Sdílené dokumenty.
Все, що міститься в папках «Документи», «Зображення» та «Спільні документи».
CzechVíce než 400 000 utečenců a vystěhovalců je umístěno v táborech v této hraniční oblasti.
More than 400 000 refugees and displaced persons are hosted in camps in this border area.
CzechBude na nich umístěno logo, které Evropská komise vyvine.
They will be able to display a logo which will be developed by the European Commission.
CzechNa západním pobřeží Británie je umístěno pět aktivních jaderných elektráren, nic proti nim nemám.
Along the west coast of Britain there are five active nuclear plants; I have no objection to them.
CzechVyhledávací pole je umístěno v horní části každé složky.
You'll find a Search box at the top of every folder.
CzechV areálu Grossmarkthalle má být umístěno středisko pro návštěvníky, jídelna pro zaměstnance, kavárna a zasedací místnosti.
The Grossmarkthalle is to house a visitors’ centre, a staff restaurant, a cafeteria and conference rooms.
CzechKromě toho 55 % všech domén, kde jsou děti zneužívány, bylo umístěno ve Spojených státech, 28 % v Rusku a pouze 8 % v Evropě.
Moreover, 55% of all child abuse domains were hosted in the United States, 28% in Russia and only 8% in Europe.
CzechJe správné, že fungují jisté pojistky, které chrání dítě před tím, aby nebylo umístěno do rodiny, kde by mohlo být zranitelné.
It is right that all safeguards are in place to protect children from being placed where they may be vulnerable.
CzechMarshmallow musí být umístěno na vrcholu.
CzechPotřebujeme vybavení, které bude fungovat v nepříznivém počasí a bude umístěno tak, aby se dalo rychle přemístit na místo nehody.
We need equipment which can operate in severe weather stationed so as to enable its rapid deployment at accident sites.
CzechTohle bylo umístěno minulý měsíc.
CzechNemůže počítat s tím, že dítě bude umístěno v jeslích nebo v mateřské škole, a její kontakt s kulturou a ostatním světem bude omezen na rádio a televizní vysílání.
She cannot count on placing her child in a crèche or kindergarten and her contact with culture and the world will often amount to limited radio and television broadcasts.
CzechDovolte mi jako příklad uvést Spojené království: přijedete-li na půlroční pobyt o dva dny dříve, zaplatíte pokutu 3 000 EUR a zvíře je na šest týdnů umístěno do karantény.
Let me just cite the United Kingdom as an example: arriving two days too early in a half-year stay means a EUR 3 000 fine and the animal is quarantined for six weeks.
CzechNapříklad v Irsku bylo v době našeho přistoupení a roky po nabytí členství mnoho dětí i dospělých se zdravotním postižením umístěno v ústavech v nejhorších podmínkách.
In Ireland, for instance, many children and adults with disabilities were institutionalised in the worst of circumstances at the time of our accession and for years after our membership.