"těšit se" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"těšit se" İngilizce çeviri

volume_up
těšit se {dönş. fi.}

CS těšit se
volume_up
{dönüşlü fiil}

Tyto reformy spolu s přímými zahraničními investicemi umožňují Slovensku těšit se stálému a vysokému hospodářskému růstu.
These reforms, together with direct foreign investment, have enabled Slovakia to enjoy constant and high economic growth.
Občanům na obou stranách hranic, včetně 1,5 milionu etnických Maďarů žijících v Transylvánii, to dá šanci těšit se z Evropy bez hranic.
This will give citizens from both sides of the border, including the 1.5 million ethnic Hungarians living in Transylvania, the chance to enjoy a Europe without borders.
Více než 500 osob se připojilo k tiché demonstraci za svobodu Tibeťanů používat svou mateřštinu, vyznávat své náboženství a těšit se plné autonomii.
More than 500 people have joined the silent demonstration on behalf of the freedom of Tibetans to use their mother tongue, practise their religion and enjoy true autonomy.
těšit se (ayrıca: očekávat)
Jak řekla paní Harkinová, jen zřídka se nám stane, že bychom přišli sem do Parlamentu a mohli se radovat z tak dobré iniciativy a těšit se na ni.
As Ms Harkin said, we often come to this Chamber and cannot be as glowing and look forward to such a good initiative.
těšit se (ayrıca: bavit se)

İngilizce de "těšit se" için benzer çeviriler

těšit fiil
English
se edat
English
se zamir
sát fiil
English

İngilizce' de "těšit se" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechPředevším odvětví zemědělství se může těšit na úspory na clech ve výši 380 milionů EUR.
In particular, the agricultural sector can expect to save EUR 380 million in duty.
CzechNavíc jsme se mohli těšit dobré podpoře v Komisi ze strany pana Kallase.
In addition, we have also enjoyed good support within the Commission from Mr Kallas.
CzechTěšit se dobrému zdraví je jedním z hlavních zájmů evropských občanů.
Being in good health is one of the main concerns of European citizens.
CzechTi se nebudou těšit stejným lidským a občanským právům.
These other people will not be entitled to the same human and civil rights.
CzechAť už je to jak chce, můžeme se bezvýhradně těšit výsledkům.
Be that as it may, we can only rejoice wholeheartedly at the outcome.
CzechBude to příjemný vedlejší produkt, ze kterého se můžeme těšit.
It'll be a happy byproduct that we'll all benefit.
CzechBude se přitom držet doporučení Účetního dvora a bude se těšit na plodný postup udělování absolutoria.
It will follow up on the Court's recommendations and is looking forward to a fruitful discharge procedure.
CzechKaždé náboženství se musí těšit stejnému uznání, a proto jsem podpořila toto usnesení Evropského parlamentu.
Every religion must be shown equal respect, and that is why I endorsed this European Parliament resolution.
CzechJe něco, na co bychom se měli těšit?
Is there anything we ought to be looking forward to?
CzechBudeme se nyní těšit, že nás tato Komise "Barroso II" překvapí svým nepolevujícím odhodláním posunout Evropskou unii kupředu.
We now expect this 'Barroso II' Commission to surprise us with its unfailing determination to advance the European Union.
CzechBudeme se těšit na zprávu Komise o akčním plánu pro logistiku nákladní dopravy, která bude zveřejněna na podzim roku 2007.
We are going to be looking forward to the Commission's report on an Action Plan for freight transport logistics in Autumn 2007.
CzechJe to země, která již mnohokrát prokázala svou podporu, a bude se moci těšit podpoře projevené dnes Evropským parlamentem.
It is a land that has demonstrated its support many times and it will be able to appreciate the support shown by the European Parliament today.
CzechBudu se těšit na vaše odpovědi na naše otázky.
I must say I am delighted to see you, Minister, and hopefully will be seeing more of you next year; you will be well used to answering our questions.
CzechDomnívám se, že se všichni shodnete na tom, že největším úspěchem třetího energetického balíčku je ochrana, které se budou těšit evropští spotřebitelé a občané.
I believe you will all agree that the biggest achievement of the Third Energy Package is the protection afforded to Europe's consumers and citizens.
CzechPokud dáváte přednost fotbalu, můžete se těšit na mistrovství Evropy Euro 2012, které bude zahájeno 8. června ve Varšavě.
If football is more to your liking, UEFA Euro 2012 kicks off in Warsaw, Poland on 8 June 2012 with the final on 1 July 2012 in Kiev, Ukraine.