"těšit" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"těšit" İngilizce çeviri

CS těšit
volume_up
{fiil}

těšit (ayrıca: líbit se, potěšit, prosit, prosím)
Byl udělán velký kus práce, a to zejména v průběhu francouzského předsednictví, což nás může těšit.
A lot of work has been done, particularly under the French Presidency, and we can be pleased with this.
V současné době již všichni tento jev objevili, takže nás může jen těšit jednoznačnost tohoto závazku.
Today, everyone has discovered this phenomenon, and we can only be pleased with the unanimous nature of the commitment.
- (DA) Paní předsedající, plán SET nás může odůvodněně těšit.
- (DA) Madam President, we have reason to be pleased with the SET Plan.

İngilizce' de "těšit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechBez silné a jednotné Evropy se Evropané – ani svět – nemohou těšit skutečné prosperitě.
Only with a strong, united Europe can Europeans – and the world – really thrive.
CzechPředevším odvětví zemědělství se může těšit na úspory na clech ve výši 380 milionů EUR.
In particular, the agricultural sector can expect to save EUR 380 million in duty.
CzechMyslím, že i v této oblasti se můžeme do budoucna těšit na dlouhodobou dobrou spolupráci.
I think that here too, we can look forward to continued good cooperation in future.
CzechNavíc jsme se mohli těšit dobré podpoře v Komisi ze strany pana Kallase.
In addition, we have also enjoyed good support within the Commission from Mr Kallas.
CzechEvropa se může těšit na kulturně bohaté Skotsko, které má v EU nezávislé místo.
Europe can look forward to a culturally rich Scotland taking an independent place in the EU.
CzechVěřím, že se můžeme těšit na plodnou spolupráci v Evropském parlamentu.
I believe that we can look forward to fruitful cooperation in the European Parliament.
CzechMělo by nás těšit, že zásada ne bis in idem je u vnitrostátních soudů zajištěna.
We should be pleased that the ne bis in idem principle is ensured in the area of states' courts.
CzechJe jedním z lidských práv a každý člověk a národ má právo se jí těšit.
It is a human right and each person and nation has a right to enjoy it.
CzechTěšit se dobrému zdraví je jedním z hlavních zájmů evropských občanů.
Being in good health is one of the main concerns of European citizens.
CzechBylo dosaženo kvalitního souboru legislativních opatření, který se bude těšit plné podpoře mé skupiny.
A good package has been achieved, which will enjoy the full support of my group.
CzechDnes nás již může těšit podstatný pokrok v účinnosti návrhu, který máme před sebou.
Today, we can welcome the major advances in efficiency offered by the proposal that we have before us.
Czech- (DA) Paní předsedající, plán SET nás může odůvodněně těšit.
- (DA) Madam President, we have reason to be pleased with the SET Plan.
CzechBudu se těšit na vaše sdělení, abchom mohli začít jednat.
I will look forward to receiving a short memo from you that we can act on.
CzechTi se nebudou těšit stejným lidským a občanským právům.
These other people will not be entitled to the same human and civil rights.
CzechTou zemí je Ukrajina a mělo by nás to těšit, protože i my jsme zde hráli svou úlohu.
That country is Ukraine, and we should be pleased about this, because we, too, have played our part, here.
CzechAť už je to jak chce, můžeme se bezvýhradně těšit výsledkům.
Be that as it may, we can only rejoice wholeheartedly at the outcome.
CzechDomnívám se, že se zpráva bude těšit všeobecné podpoře.
I assume that there will be a broad consensus in favour of the report.
CzechNyní se můžeme optimisticky těšit na dokončení ratifikace.
We can now look forward optimistically to finalising ratification.
CzechMůže nás těšit, že vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku je žena.
We can be pleased that the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy is a woman.
CzechDoufejme, že se manželé Kazulinovi budou brzy moci těšit dobrému zdraví a svobodě ve své vlasti.
Let us hope that Mr and Mrs Kazulin will soon be able to enjoy good health and freedom in their homeland.