"stisknutí klávesy" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"stisknutí klávesy" İngilizce çeviri

CS

stisknutí klávesy {isim}

volume_up
stisknutí klávesy (ayrıca: úhoz)

İngilizce de "stisknutí klávesy" için benzer çeviriler

stisknutí isim
klávesy isim
English

İngilizce' de "stisknutí klávesy" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechMísto stisknutí kombinace klávesy CAPS LOCK a F1 stačí jednoduše stisknout klávesu F1.
For example, instead of pressing Caps Lock key+F1, you can simply press F1.
CzechZobrazuje oblast kolem ukazatele myši po stisknutí klávesy TAB nebo kláves se šipkami.
Displays the area around the pointer when you press the Tab or arrow keys.
CzechV programu Klávesnice na obrazovce lze nastavit, aby zazněl zvuk při stisknutí libovolné klávesy.
You can have On-Screen Keyboard make an audible click when a key is pressed.
CzechPo stisknutí klávesy ENTER se na následujícím řádku objeví další odrážka.
When you press ENTER, another bullet appears on the next line.
CzechPo stisknutí klávesy H systém Windows zvýrazní karty, kterými byste měli pokračovat ve hře.
Press H to have Windows light up the cards you should play next.
CzechPo stisknutí klávesy H systém Windows zvýrazní další dvojici kamenů, která si navzájem odpovídá.
Press the H key and Windows will light up the next matching pair.
CzechPo stisknutí klávesy se kopie obrazovky uloží do schránky.
When you press it, an image of your screen is copied to the Clipboard.
CzechNabídka je přístupná po zapnutí počítače a stisknutí klávesy F8 před spuštěním systému Windows.
You can access the menu by turning on your computer and pressing the F8 key before Windows starts.
CzechStisknutí klávesy ENTER provede stejnou akci jako klepnutí na vybrané (ohraničené) příkazové tlačítko.
Pressing ENTER does the same thing as clicking a command button that is selected (outlined).
CzechPo stisknutí klávesy CAPS LOCK budete psát všechna písmena velká.
Press Caps Lock once to type all letters as uppercase.
CzechTímto způsobem můžete stisknout modifikační klávesu a ta zůstane aktivní až do okamžiku stisknutí jiné klávesy.
This way, you can press a modifier key and have it remain active until another key is pressed.
Czech

~~~ Přehrát zvuk kliknutí: Tuto možnost použijte v případě, že chcete při stisknutí klávesy slyšet zvuk. ~~~

~~~ Use click sound. ~~~ Use this option if you want to hear a sound when you press a key. ~~~

CzechPo stisknutí klávesy H se zvýrazní karty pro další tah.
CzechChcete-li najít nesprávně umístěný ukazatel stisknutím klávesy CTRL, zaškrtněte políčko Ukázat umístění ukazatele po stisknutí klávesy CTRL.
To find a misplaced pointer by pressing the CTRL key, select the Show location of pointer when I press the CTRL key check box.
CzechV současné době stisknutí klávesy PRINT SCREEN zaznamená obrázek celé obrazovky (kopii obrazovky) a zkopíruje jej do schránky v paměti počítače.
Nowadays, pressing PrtScn captures an image of your entire screen (a "screen shot") and copies it to the Clipboard in your computer's memory.
CzechV programech, které používají Pás karet, jako je Malování nebo WordPad, stisknutí klávesy ALT písmeno, které lze stisknout, zvýrazní (nikoli podtrhne).
For programs that use the ribbon, such as Paint and WordPad, pressing Alt overlays (rather than underlines) a letter that can be pressed.
CzechChcete-li mít možnost nalézt ztracený ukazatel stisknutím klávesy Ctrl, zaškrtněte políčko Ukázat umístění ukazatele po stisknutí klávesy Ctrl v části Viditelnost.
To find a misplaced pointer by pressing the Ctrl key, under Visibility, select the Show location of pointer when I press the Ctrl key check box.
Czech

~~~ Až do stisknutí některé klávesy bude v poli Klávesová zkratka zobrazena položka Žádná. ~~~ Poté bude tato položka nahrazena položkou Ctrl+Alt+stisknutá klávesa. ~~~

~~~ The word None appears in the Shortcut key box until you press a key; then it's replaced with Ctrl+Alt+the key that you pressed. ~~~

CzechPokud se stránka Instalace systému Windows ani Možnosti obnovení systému nezobrazí a nejste vyzváni ke stisknutí klávesy, může být nutné změnit některá systémová nastavení.
If neither the Install Windows page nor the System Recovery Options page appear, and you're not asked to press any key, you might need to change some system settings.
CzechPokud je v nabídce některé písmeno podtržené, obvykle to znamená, že stisknutí klávesy ALT a podtržené klávesy bude mít stejný důsledek jako klepnutí na danou položku nabídky.
If a letter is underlined in a menu, that usually means that pressing the Alt key in combination with the underlined key will have the same effect as clicking that menu item.