"sjednat" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"sjednat" İngilizce çeviri

volume_up
sjednat {g. fiil}

CS sjednat
volume_up
{fiil}

V příštích dvou týdnech máme šanci sjednat dohodu, která tuto technologii skutečně uvede do praxe.
In the next two weeks we have a chance to negotiate a deal to actually put this technology into practice.
Přemýšlíme o tom, jak překročit překážky a sjednat se zeměmi ASEAN dobrou dohodu o volném obchodu.
We are pondering how to surmount the hurdles and negotiate a good free-trade agreement with the ASEAN countries.
Avšak dohody o hospodářském partnerství nelze sjednat tak snadno jako dohody o volném obchodu.
However, economic partnership agreements (EPAs) cannot be negotiated simply as free trade agreements.
sjednat (ayrıca: jmenovat, pojmenovat, stanovit, určit)
Ve většině zemí EU můžete sjednat pojištění řidiče zvlášť.
In most EU countries, you can also arrange additional 'first-party' cover for the driver.
Can we arrange a meeting?
sjednat (ayrıca: dohodnout)

İngilizce' de "sjednat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechZpravidla byste si měli pojištění sjednat v zemi, kde je automobil zaregistrován.
Normally you should buy insurance in the country where the car is registered.
CzechChcete-li kartu získat, je nutné si sjednat schůzku s poskytovatelem kabelů.
To get one, you’ll need to schedule a service appointment with your cable provider.
CzechJako zpravodajka jsem připravena sjednat dohodu s českým předsednictvím o druhém čtení.
As rapporteur, I am prepared to come to an agreement with the Czech presidency over an early second reading.
CzechAvšak dohody o hospodářském partnerství nelze sjednat tak snadno jako dohody o volném obchodu.
However, economic partnership agreements (EPAs) cannot be negotiated simply as free trade agreements.
CzechTváří v tvář by zabralo, ale bohužel je náročné takovou schůzku sjednat.
Face to face would work, but it's hard to set it up.
CzechChtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
CzechTu by opět musela sjednat Komise.
That, again, would have to be negotiated by the Commission.
CzechPane předsedající, země Evropské unie by si měly nejdříve sjednat pořádek u sebe doma, než začnou upozorňovat na ostatní.
Mr President, the countries of the European Union should put their own houses in order before pointing their fingers at others.
CzechV případě prodeje zboží z druhé ruky může prodejce s kupujícím sjednat záruční dobu na minimálně jeden rok, maximálně však v délce dvou let.
In the case of second-hand goods, the buyer and seller can agree to a guarantee period of less than two years, but no shorter than one year.
CzechNyní zbývá ještě sjednat výjimku pro energetické odvětví a vyčlenit energeticky náročný průmysl na téměř celé příští desetiletí.
Now an exception is even to be negotiated for the energy industry and energy-intensive industry is to be excluded for almost the whole of the next decade.
CzechCílem je sjednat dohodu o zpětném přebírání s Libyí jako součást rámcové dohody, která je nyní předmětem jednání mezi Evropskou unií a Libyí.
The aim is to achieve a readmission agreement with Libya, as part of the framework agreement being discussed between the European Union and Libya.
CzechNajde si čas na převzetí Nobelovy ceny v Oslu, ale pro mnoho evropských hlav států a vlád bylo složité si s ním sjednat schůzku mimo summit skupiny G20.
He will find the time to accept the Nobel prize in Oslo, but it was difficult for many European Heads of State or Government to get appointments to meet with him on the fringes of the G20 Summit.
CzechSměrnice o pracovní době, jejíž horní hranice jsou spíše doporučeními, neboť lze u každé individuální pracovní smlouvy sjednat výjimku, neplní cíl ochrany zdraví při práci.
A Working Time Directive whose upper limits are merely guidelines, since an opt-out can be agreed in each individual employment contract, fails to meet the objective of protecting health at work.