"projednání" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"projednání" İngilizce çeviri

CS

projednání {nötr}

volume_up
1. genel
projednání (ayrıca: debata, diskuse, diskuze)
Toto jsou věci k projednání, zjevně otevřené, se kterými se můžeme vypořádat během roku 2008.
These are matters for discussion, obviously open, that we can tackle during 2008.
Právě proto dávám přednost zdanění, pokud bude zavedeno celosvětově a po projednání v rámci skupiny G20.
This is precisely why I favour taxation, provided it is introduced globally and after discussion amongst the G20.
Tento návrh předložím ve dnech 3. a 4. června ministrům k projednání a další posouzení bude následovat v létě.
I will make this proposal on 3 and 4 June to the Ministers for discussion and there will be a further assessment of this after the summer.
2. Hukuk
projednání
- (DE) Vážený pane předsedající, paní komisařko, všechno, co zde dnes slyšíme a co je předloženo k projednání, není z hlediska naléhavosti nic nového.
(DE) Mr President, Commissioner, nothing that we are hearing today and are tabling in terms of demands is new.

İngilizce' de "projednání" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechNaše skupina proto vyzývá k jejich opětovnému projednání s novými členskými státy.
Hence our group's appeal to discuss this once more with these new Member States.
CzechNevidím proto žádný důvod, proč bychom měli tento bod vracet zpět k projednání ve výboru.
There is therefore no reason why this point should be referred back to committee.
CzechOčekáváme, že nejdříve bude předložena k projednání otázka rozsahu směrnice.
We expect that the question of the scope of the directive will be put on the table first.
CzechToto jsou věci k projednání, zjevně otevřené, se kterými se můžeme vypořádat během roku 2008.
These are matters for discussion, obviously open, that we can tackle during 2008.
CzechVe výboru jsme k projednání předložili pozměňovací návrhy, ale bohužel byly všechny zamítnuty.
We tabled amendments in committee, but unfortunately all of them were rejected.
CzechParlament se schází dnes k jejímu projednání a zítra se setká k tomu, aby o ní rozhodl.
Parliament is meeting today to debate it and will meet tomorrow to make a decision on it.
CzechNa můj popud skupina PPE-DE znovu předložila k projednání různé změny.
The PPE-DE Group has again tabled various amendments at my initiative.
CzechTrváme na projednání tohoto návrhu, protože se snaží omezit regulaci.
We insist on debating this proposition, for it seeks to cut regulation.
CzechZnamená to tedy, že na jeho projednání v Parlamentu máme jeden týden; to je realita.
This therefore means that we now have one week to discuss it in Parliament; that is the reality.
CzechProto by napříště naším posláním mělo být projednání této záležitosti s čínskými úřady.
Therefore, next time, our mission should be to take up this matter with the Chinese authorities.
CzechV oblasti ochrany údajů existuje nepochybně mnoho témat k projednání.
We undoubtedly have much to discuss in the realm of data protection.
CzechV současné době vidím k projednání následující základní body.
At present, I think that the following fundamental issues should be debated.
CzechPo projednání v Radě byla rozdělena na dva právní nástroje.
After being examined by the Council, it has been split into two legal instruments.
CzechK projednání již byla předložena celá řada návrhů legislativních aktů.
There are a number of proposals for legislative acts on the table.
CzechMáme před sebou řadu kapitol k projednání, které jsou technicky náročné.
A number of technically difficult negotiating chapters await us.
CzechPředložením tohoto pozměňovacího návrhu k projednání jsem splnil také přání stínového zpravodaje.
By tabling it I have also carried out the wish of the shadow rapporteur.
CzechExistuje mnoho klinických studií této tkáně nyní čekajících na projednání.
And there's a wide clinical trial of this tissue now pending.
CzechZpravodajové tento fakt uznali v odstavci 9 dokumentu předloženého k projednání Parlamentu.
The rapporteurs actually acknowledge this in paragraph 9 of the document tabled before Parliament.
CzechNaše alternativa si rovněž zaslouží projednání v Parlamentu.
Our alternative also deserves to be properly considered in Parliament.
CzechVšem účastníkům tím znovu dáme možnost předložit k projednání záležitostí, které ještě zbývá udělat.
This will allow all participants once again to present everything that still has to be done.