"pozoruhodně" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"pozoruhodně" İngilizce çeviri

CS pozoruhodně
volume_up
{zarf}

pozoruhodně (ayrıca: zajímavě)
Pozoruhodně často je to tehdy, kdy jsou vyšetřováni vyšší úředníci.
This is remarkably often the case where senior officials are under investigation.
Za třetí, dovolte mi říci, že odkaz na zdravotnictví v ní je pozoruhodně malý.
Thirdly, let me say that the reference to health in this is remarkably thin.
Celkové příjmy z daní zůstaly díky zvýšené hospodářské činnosti pozoruhodně stabilní.
The total tax revenue has remained remarkably stable, thanks to increased economic activity.
pozoruhodně (ayrıca: nápadně)
(DE) Pane předsedající, chtěl bych poděkovat poslanci Ulmerovi za jeho pozoruhodně věcný příspěvek.
(DE) Mr President, I would like to thank Mr Ulmer for his noticeably factual contribution.
pozoruhodně (ayrıca: výborně)
Po většinu historie Evropské unie jedinými dvěma čistými přispěvateli do rozpočtu bylo Spojené království a pozoruhodně i Německo.
The only two net contributors to the budget for most of the European Union's history were the United Kingdom and, outstandingly, Germany.

İngilizce' de "pozoruhodně" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechRovněž opakovaně připomínal, jak pozoruhodně se od té doby názory změnily.
He also reiterated how striking it was to note how opinion has changed since that date.
CzechAle drobnosti, které byste mohli nazvat uživatelským rozhraním, se dělají pozoruhodně špatně.
But also, there seems to be a complete sort of gridlock in terms of solving these small solutions.
CzechPřesto dnes existují pozoruhodně velké rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o provádění našich požadavků týkajících se odpadu.
Yet what is remarkable today is the great disparities between the Member States with regard to the implementation of our waste requirements.