"podepisovat" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"podepisovat" İngilizce çeviri

EN

CS podepisovat
volume_up
{fiil}

podepisovat (ayrıca: dát pokyn, dát znamení, označit, podepsat)
Členské státy musí mít možnost volně podepisovat dvoustranné dohody se třetími zeměmi.
Member States must be free to sign bilateral agreements with third countries.
Rád bych řekl několik slov k legislativě, kterou dnes budeme podepisovat.
I would like to say a few words on the legislation we are about to sign today.
Prostě nestačí jen organizovat konference a podepisovat prohlášení.
Just going off to conferences and signing declarations is really not enough.

İngilizce' de "podepisovat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechProstě nestačí jen organizovat konference a podepisovat prohlášení.
Just going off to conferences and signing declarations is really not enough.
CzechNyní se již začali podepisovat.
CzechPodepisovat mohou pouze občané Evropské unie, kteří dosáhli věku opravňujícího je volit v evropských parlamentních volbách.
All the signatures must be submitted by European Union citizens old enough to vote in the European parliamentary elections.
CzechNemá smysl podepisovat v Kodani ujednání, v němž břemeno spojené s omezením emisí CO2 nebude v celosvětovém měřítku rovnoměrně rozloženo.
In Copenhagen, it will not be worth signing an understanding in which the burdens associated with limiting CO2 emissions are not spread proportionally on a world scale.
CzechJe nepochopitelné, že bychom měli zakázat sacharózu a zároveň podepisovat dohody o dovozu vína vyráběného s přidáním sacharózy ze zemí mimo Evropskou unii.
It is incomprehensible that we should prohibit sucrose while at the same time be signing agreements to import wine produced with sucrose from countries outside the European Union.
CzechByla bych ráda, kdyby občanskou iniciativu mohli podepisovat nejen tito občané, ale také další lidé, kteří v dané zemi žijí, ale pro to nebyl dostatek podpory.
I would have been pleased if this citizens' initiative could have been signed not just by these citizens but also by the people who live in each country, but there was not enough support for this.