"podání" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"podání" İngilizce çeviri

CS podání
volume_up
{nötr}

1. genel

podání (ayrıca: nabídka, nabídnutá cena)
volume_up
bid {isim}
podání (ayrıca: dodání, dodávka, doručení, proslovení)
Informace ohledně podání daňového přiznání naleznete zde:
Information on the submission of tax declarations may be found here:
To znamená, že každé podání je evidováno a zpracováno.
That means that every submission is registered and processed.
Nejdůležitějším předpokladem je podání žádosti o podporu, což musí učinit portugalská vláda.
The most important prerequisite is the submission of an application for assistance by the Portuguese Government.
podání (ayrıca: prezentace)
podání (ayrıca: představení, předvedení)

2. Spor

podání (ayrıca: nahrávka)
volume_up
pass {isim}

3. Spor: "v tenise"

podání (ayrıca: servis)
volume_up
serve {isim} (tennis)

İngilizce' de "podání" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechToto období nabízí jedinečnou příležitost k podání žádostí o odškodnění.
Claims for compensation could be made during this window of opportunity.
CzechO podání žádosti o členství uvažují Bosna a Hercegovina a Srbsko.
Bosnia and Herzegovina and Serbia are both considering submitting an application.
CzechLhůta pro podání těchto předregistrací vypršela 1. prosince v 00:00 hod.
The deadline for submitting these pre-registrations expired at 12 midnight on 1 December.
Czech. - Podání pozměňovacích návrhů ke společnému postoji mě zklamalo.
in writing. - I was disappointed to see the common position amended.
Czech6. jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení (
6. Single application procedure for residence and work (
CzechTento krok následoval po podání portugalské žádosti o uvolnění prostředků z EFG v prosinci 2009.
This follows the Portuguese application for the mobilisation of the EGF in December 2009.
CzechZadavatel vyzve k podání nabídky neomezený počet uchazečů.
The contracting authority invites an unlimited number of bidders to tender.
CzechPodání nepravdivého odporu vůči oznámení může mít právní následky.
Please note that there may be adverse legal consequences to filing a false counter-notification.
CzechVýhodou je, že usnadňují život sázkařům a ulehčují podání sázky.
The upside is that it facilitates the punter and it makes it easier to get and to place a bet.
CzechObávám se, že jsem možná místo podání komplexních odpovědí nastolila řadu nových otázek.
I am afraid that, rather than providing comprehensive answers, I may have raised a number of new issues.
CzechCelý proces od okamžiku podání žádosti po vyplacení příspěvku bude trvat několik měsíců.
The whole process, from the time of the application until the aid is paid out, will take several months.
CzechPřípadné přeplatky nebo nedoplatky na dani budou vyrovnány po podání daňového přiznání.
Any adjustments needed to correct over- or underpayment will be made once you file your annual tax return.
CzechLhůta na podání konečné odpovědi nemůže být delší než tři měsíce od přijetí stížnosti.
The time needed to provide a definitive response cannot be more than three months from receipt of the complaint.
CzechPan Trichet, který před poslanci pravidelně vystupuje, vám to může sdělit v podání zástupce centrální banky.
Mr Trichet, who regularly stands before you, can tell you that in a central banker's own words.
CzechPodání odvolání nemá odkladný účinek, ale lze využít řádu k pozastavení výkonu rozhodnutí.
The lodging of the appeal does not have suspensory effect but the code may be invoked to suspend the execution of the decision.
CzechPříslušné orgány by o vydání pobytové karty měly rozhodnout do 6 měsíců od podání žádosti.
The authorities should make their decision to issue a residence card or not for your non-EU relatives or partners within 6 months.
CzechPane Poignante, Marseillaisu nebo i evropskou hymnu bychom si rozhodně ve vašem podání rádi vyslechli.
Mr Poignant, listening to you singing the Marseillaise or even the European anthem would certainly be a great pleasure.
CzechLhůta pro podání pozměňovacích návrhů k této zprávě byla stanovena na dřívější datum, než jsme obdrželi smlouvu od výboru.
The deadline for amendments to the report was set before we received the Treaty from the committee.
CzechPotřebujeme povzbuzení, energetický impuls, tak jako při podání injekce.
CzechNástroj Kalibrace barev displeje může zlepšit podání barev na displeji, protože umožňuje změnit různá nastavení barev.
Display Color Calibration improves your display color by enabling you to change different color settings.