"pořádat" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"pořádat" İngilizce çeviri

CS pořádat
volume_up
{fiil}

Říkají, že pořádat referenda není potřeba z následujících důvodů:
They say that there is no need to hold referendums:
Tiskové konference bude ECB pořádat v samotné vstupní budově v tiskovém sále přístupném z vestibulu.
The ECB will hold its press conferences in the entrance building itself.
NATO chce pořádat ve Štrasburku, Baden-Badenu a Kehlu oslavy své šedesátileté existence.
NATO wants to hold celebrations of its 60-year existence in Strasbourg, Baden-Baden and Kehl.
pořádat (ayrıca: darovat, dát, dávat, podat)
Komise bude během roku 2010 pořádat informační aktivity a výměny osvědčených postupů.
During 2010 the Commission will arrange information activities and the sharing of proven approaches.

İngilizce' de "pořádat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechVztahuje se právo pořádat protestní akce také na zaměstnance veřejného sektoru?
Does the right to take industrial action also apply to public sector employees?
CzechV květnu tohoto roku budeme pořádat druhý dialog o lidských právech s Komisí.
In May this year we will be holding the second human rights dialogue with the Commission.
CzechSoučasně jsme si pochopitelně kladli otázku, zda bude možné podobné semináře dál pořádat.
At the same time, of course, we have to ask whether seminars like this can continue.
CzechKromě toho budeme pořádat speciálně zaměřené, cílené informační kampaně.
We will, in addition, be organising special targeted and focused information campaigns.
CzechByla bych také ráda, kdyby se tato rozprava stala součástí diskusí, které budeme nyní pořádat.
I would also like this debate to be included in the discussions which we will now be holding.
CzechProto bych chtěl pořádat pana komisaře, aby to vzal na vědomí, neboť se domnívám, že je to důležité.
I therefore ask the Commissioner to take note of this, since I feel it is most important.
CzechNavíc vám mohu sdělit, že Komise bude dne 22. dubna 2010 pořádat workshop zúčastněných stran.
Moreover, I can inform you that the Commission will host a stakeholders' workshop on 22 April 2010.
CzechNicméně proto, abychom i tohle nějak oslavili, jsme v JPL začali pořádat soutěž "miss řízená střela" [Miss Guided Missile].
But then also, just to celebrate that, we started an event at JPL for "Miss Guided Missile."
CzechSpojené království bude v budoucnu pořádat referendum pokaždé, když EU navrhne, aby jeho voličům byl odebrán vliv.
The UK will in future be holding a referendum each time the EU proposes to remove power from its electorate.
CzechMusíme pořádat informační kampaně, které se dostanou k mladým lidem a budou se tedy konat ve školách.
We must organise information and awareness campaigns that also reach out to young people and thus take place within schools.
CzechPříští týden bude švédské předsednictví pořádat ministerskou schůzku v Malmö právě na téma elektronické správy.
Next week, the Swedish Presidency is holding a ministerial meeting in Malmö on precisely the subject of e-governance.
CzechZatímco jejich vláda kolabuje, slyší rady o tom, že teď by nebylo vhodné pořádat všeobecné volby.
What they are being told, as their government is collapsing, is that it would be inappropriate for them to have a general election.
CzechTato možnost vám dovoluje pořádat síťové prezentace, při kterých se přednášející nachází v jiné místnosti nebo dokonce v jiné budově než projektor.
Для перегляду не потрібно знаходитись у кімнаті або будівлі, де розташовано проектор.
CzechChtělo by pořádat jeden každý týden - toto předsednictví je v tomto ohledu skutečně velmi ambiciózní a je to jeho hlavní priorita.
They would be happy to have one each week - they are really very ambitious, making it their first priority.
CzechKomise bude 19. září v Bruselu pořádat slyšení s cílem zjistit více informací o prioritách všech zúčastněných stran.
On 19 September, the Commission will host a hearing in Brussels to find out more about the priorities of all stakeholders.
CzechProto chci znovu zdůraznit, že nelze pořádat žádný summit bez zástupců eurozóny a Evropské centrální banky.
I would therefore once again stress that there can be no summit without representatives of the Euro Zone and of the European Central Bank.
CzechTo jsme připraveni příští rok zopakovat ve spolupráci s Německem, Rakouskem a Švýcarskem, které bude mistrovství pořádat.
We are ready to do the same next year in cooperation with Germany, Austria and Switzerland, which will also host championships.
CzechBudeme k tomu pořádat v červnu slyšení i za účasti komisaře Tajaniho a já jsem rád, že to považuje za důležité.
We will organise a hearing on this in June with the participation of Commissioner Tajani, and I am delighted that he considers it an important matter.
CzechPro ty, kdo putovat nemohou, kdo se tam teď prostě nemohou dostat, lidé začali pořádat pochody ve městech, ve svých vlastních komunitách.
For those who can't walk, who are unable to get there right now, people started to organize walks in cities, in their own communities.
CzechPrvní z těchto zasedání v roce 2010 bude 6. května 2010 pořádat Banco de Portugal, druhé pak 7. října 2010 De Nederlandsche Bank.
In 2010 the first one, on 6 May 2010, will be hosted by the Banco de Portugal and the second one, on 7 October 2010, will be hosted by De Nederlandsche Bank.