"připisovat" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"připisovat" İngilizce çeviri

CS připisovat
volume_up
{fiil}

1. genel

připisovat (ayrıca: připsat, přisuzovat, přičítat)
Je lehkomyslné a chybné připisovat každý náznak euroskepticismu předchozím rozšířením a únavě.
It is careless and erroneous to ascribe every sign of Euroscepticism to previous enlargements and fatigue.
Evropská unie nemá legitimitu, kterou se jí snaží připisovat: tu mají jen členské státy a jejich občané.
The EU does not have the legitimacy that they are attempting to ascribe to it: only the Member States and their peoples do.
připisovat (ayrıca: týkat se)
připisovat
Je lehkomyslné a chybné připisovat každý náznak euroskepticismu předchozím rozšířením a únavě.
It is careless and erroneous to ascribe every sign of Euroscepticism to previous enlargements and fatigue.
Evropská unie nemá legitimitu, kterou se jí snaží připisovat: tu mají jen členské státy a jejich občané.
The EU does not have the legitimacy that they are attempting to ascribe to it: only the Member States and their peoples do.

2. "co komu"

připisovat
volume_up
to accredit {fi.} (sth. to sb.)

İngilizce' de "připisovat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechJsem přesvědčený, že těmto záležitostem nelze připisovat cenu.
CzechOdborníci říkají, že hračkám lze připisovat maximálně 10 %, což by znamenalo, že požadavek by měl být desetkrát přísnější.
The experts say a maximum of 10%, which would mean a requirement ten times more stringent.
CzechSoučasný trend připisovat jednotlivým akademickým disciplínám ženské a mužské atributy škodí rovnováze mezi pohlavími.
The current tendency to assign male and female attributes to individual academic disciplines is detrimental to a fair balance between the sexes.
CzechJe to nesmírně důležitý problém a domnívám se, že bychom mu měli připisovat větší význam než doposud, avšak v kontextu měnící se Evropy.
It is an extremely important issue, and I think one we should perhaps give more prominence to than we have done, but in the context of a Europe which is changing.
CzechJedna z věcí, kterou nám ukázal je, že emoce nejsou oddělené od rozumu, ale tvoří jeho základ, protože nám říkají, čemu máme připisovat hodnotu.
And one of the things he's really shown us is that emotions are not separate from reason, but they are the foundation of reason because they tell us what to value.
CzechTento přístup lze z velké míry připisovat rozdílům v prosperitě a výších platů, které mohou vést k dalšímu stěhování za prací z chudších členských států do bohatších.
This is, to a large extent, attributable to the differences in prosperity and to the level of salaries, differences that can lead to more labour migration from poorer to richer Member States.