"přinášet užitek" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"přinášet užitek" İngilizce çeviri

CS přinášet užitek
volume_up
{fiil}

přinášet užitek

İngilizce de "přinášet užitek" için benzer çeviriler

přinášet fiil
užitek isim

İngilizce' de "přinášet užitek" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechCelní preference by měly přinášet užitek celé společnosti, nejen některým firmám.
Tariff preferences should be beneficial to the whole of society and not just a certain number of companies.
CzechZemědělská výroba by měla v první řadě nasytit lidi, nikoli přinášet užitek monopolním vývozcům.
Agricultural production should be used primarily to feed people, not to benefit export monopolies.
CzechJe důležité, aby vlády tímto směrem pokračovaly a nesnažily se reformy zvrátit ve chvíli, kdy začínají přinášet užitek.
It is important that governments continue in this direction and do not reverse past reforms just at the point when they are starting to bear fruit.
CzechDomníváme se, že zemědělská politika musí být deregulována a založena na principech trhu, pokud má přinášet užitek spotřebitelům a venkovskému obyvatelstvu.
We believe that agricultural policy needs to be deregulated and market-based if it is to be of benefit to consumers and the rural population.
CzechVěřím, že EU může v oblasti zdraví nabídnout velkou přidanou hodnotu, ale zdroje by se měly správně zacílit a měly by přinášet užitek odpovídající nákladům.
I believe the EU has a lot of value to add in the field of health, but that resources should be properly focused and provide value for money.