"předseda" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"předseda" İngilizce çeviri

CS

předseda {eril}

volume_up
předseda (ayrıca: předsedající)
Proto je na mně, abych tento návrh představil jako předseda výboru.
It therefore falls to me to present this draft as Committee chairman.
Paní předsedající, dovolte mi, abych doplnil, co řekl předseda Leinen.
Madam President, allow me to add to what Chairman Leinen said.
A chairman will be chosen by common agreement between the governments.
Zdá se, že jej nigerijský předseda nejvyššího soudu brzy uvede do úřadu, možná již v průběhu dnešního večera.
We understand that he will be sworn in shortly, possibly by tonight, by Nigeria's Chief of Justice.
Domnívám se, že předseda by měl být úředník Rady - spíše předseda než výkonný ředitel.
I believe that the President should be the servant of the Council - a chairman rather than a chief executive.
Patří mezi ně lidé, jako je předseda Nejvyššího soudu pan Aitzaz Ahsan, který je předním pákistánským právníkem.
This includes people like the Chief Justice of Pakistan, and indeed Mr Aitzaz Ahsan, who is a leading lawyer in Pakistan.
předseda
V souladu s předpisy o orgánech dohledu je tedy předseda každého z nich jmenován dozorčí radou.
Hence, in accordance with the ESA regulations, the chairperson of each ESA is appointed by the board of supervisors.

İngilizce' de "předseda" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Czechúřadující předseda. - (SL) Nejprve odpovím na doplňující otázku paní Harkinové.
President-in-Office. - (SL) Firstly, the supplementary question from Mrs Harkin.
Czechuřadující předseda Rady. - - (PT) Děkuji Vám, pane předsedající, pane Navarro.
President-in-Office of the Council. - (PT) Thank you, Mr President, Mr Navarro.
Czechpředseda Komise. - Pane předsedo, detailněji pohovořím o naší reakci na krizi.
Mr President, let me give you some more detail about our response to this crisis.
CzechŽádná hlava státu nebo předseda vlády nebude moci vztáhnout na tento předpis ruku.
No head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
CzechPředseda vlády Kambodže, Hun Sen, hovořil o srážkách jako o "skutečné válce".
Cambodia's Prime Minister, Hun Sen, has referred to the clashes as a 'real war'.
CzechJak pan předseda řekl, Romové jsou po velmi dlouhou dobu nejutlačovanější menšinou.
As he said, the Roma have been the most repressed minority for a very long time.
Czechúřadující předseda. - (SL) Děkuji vám za otázky, které jste zde dnes položili.
President-in-Office. - (SL) Thank you for the questions you have asked here today.
Czechúřadující předseda Rady. - (SL) Dovolte mi začít jednou všeobecnou myšlenkou.
President-in-Office of the Council. - (SL) Permit me first one general thought.
Czechúřadující předseda Rady. - (SL) Vážený pane předsedající, děkuji vám za slovo.
President-in-Office. - (SL) Thank you, Mr President, for allowing me to speak.
Czech(Předseda požádal řečníka, aby řeč ukončil, protože překročil svoji řečnickou dobu)
(The President urged the speaker to conclude as he had exceeded his speaking time)
CzechPan předseda Barroso musí samozřejmě bránit své komisaře, včetně pana McCreevyho.
Of course, President Barroso has to defend his Commissioners, including Mr McCreevy.
CzechSlovo má předseda skupiny PSE pan Schulz, který vysvětlí důvody tohoto požadavku.
The Chair of the PSE Group, Mr Schulz, has the floor to explain the request.
CzechNelíbilo se mi to, protože si myslím, že předseda by měl být zástupcem všech.
I did not like that, because I believe that a President should represent everyone.
Czechúřadující předseda Rady. - (SL) Děkuji panu Higginsovi za jeho doplňující otázku.
President-in-Office. - (SL) I am thankful to Mr Higgins for his additional question.
Czechúřadující předseda Rady. - (SL) Děkuji, pane Racku, za vaši doplňující otázku.
President in Office. - (SL) Thank you, Mr Rack, for this additional question.
Czechúřadující předseda Rady. - Dovolte mi, abych reagoval na otázku paní Harkinové.
President-in-Office of the Council. - Let me react to Mrs Harkin's question.
Czechúřadující předseda Rady. - Pane předsedající, vítám tuto aktuální rozpravu.
President-in-Office of the Council. - Mr President, I welcome this timely debate.
CzechPan předseda se nemýlí ve své podpoře SZP, která je nyní potřeba více než kdy jindy.
The President is right to defend the CAP, which has never been more necessary.
CzechI předseda FIFA Sepp Blatter se domnívá, že je třeba tato pravidla změnit.
Even the president of FIFA, Sepp Blatter, believes the rules need to be changed.
Czech(Předseda potvrdil, že proti tomuto pozměňovacímu návrhu nejsou žádné námitky.)
(The President established that there were no objections to this amendment)