"příčina" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"příčina" İngilizce çeviri

CS příčina
volume_up
{dişil}

příčina (ayrıca: důvod, kauza, proces, soudní pře)
volume_up
cause {isim}
Je však důležité, abychom si uvědomili, že příčina se vůbec nezměnila.
However, it is important for us to realise that the cause is still the same.
Zemědělství je často uváděno jako významná příčina změny klimatu.
Agriculture is often depicted as the big cause of climate change.
Přesná příčina havárie v Mexickém zálivu je stale neznámá.
The exact cause of the accident in the Gulf of Mexico is still unknown.
příčina (ayrıca: důvod)
volume_up
reason {isim}
To je další příčina, pro kterou byla vrcholná schůzka úspěšná.
That is another reason why the summit was a success.
Is it pesticides, or some other reason?
To je hlavní příčina toho, proč tyto nerovnosti hrají významnou roli v dokončování dohody o volném obchodu.
This is the main reason why these inequalities are playing an important role in finalising a free-trade agreement.
příčina (ayrıca: původ, zdroj, únik)
volume_up
source {isim}
This is both the source and the solution of the problem.
V případě kontaminace dioxiny v Irsku bylo jako příčina kontaminace stanoveno použití zbytků pečiva ke krmným účelům.
In the Irish dioxin contamination incident, the use of contaminated breadcrumbs as animal feed was identified to be the source of contamination.
To je pravá příčina vysušování evropského kontinentu, protože dešťové vody v jakékoli podobě vytvářejí všechny vody na kontinentech.
This is the real reason why the European continent is drying out because rainwater, in all its forms, is the source of all water resources on the continents.
příčina (ayrıca: dno, místo, podklad, pozemek)
volume_up
ground {isim}
příčina (ayrıca: příležitost, vhodná doba, záminka)
(FR) Paní předsedající, pane předsedo, pane komisaři, chci se věnovat záležitosti, která byla několikrát zmíněna a často je uváděna jako jediná příčina problémů: spekulacím.
(FR) Madam President, Mr President, Commissioner, I will address an issue that has been raised on several occasions and often presented as a single reason: speculation.
příčina
příčina
Protože katastrofám se nikdy nedá zcela předejít, ale jejich hlavní příčina může být nepochybně minimalizována.
Because disasters can never be fully prevented but their root cause can certainly be minimized.
Prapůvodní příčina současné krize není Ukrajina, ale krize v samotném Gazpromu, který se nedokázal chovat podle svých vlastních závazků.
The root cause of the current crisis is not Ukraine, but the crisis within Gazprom itself, which has failed to live up to its own commitments.

İngilizce' de "příčina" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechNejčastější příčina potíží při aktualizaci souvisí s připojením k Internetu.
The most common causes for update issues are problems with Internet connectivity.
CzechPříjmy klesaly, některé veřejné výdaje se zvyšovaly, ale to není ta hlavní příčina.
Receipts go down, some spending programs go up, but most of it is not because of that.
CzechJaká je podle názoru Komise příčina těchto rozdílů mezi členskými státy?
Why does the Commission think there are such disparities between Member States?
CzechPříčina však tkví v nás a v politických stranách, ke kterým patříme.
However, this is about us and the political parties we belong to.
CzechSouhlasím s tím, že se příčina krize neomezuje pouze na finanční krizi ve Spojených státech.
I agree that the origin of the crisis is not limited to the subprime crisis in the United States.
Czech. ~~~ Stimulovali jí dásně párátkem aby zjistili, zda toto nebyla příčina.
They stimulated her gums with a toothpick, to see if that was doing it.
CzechNení to jediná příčina, ale je jistě významná.
It is not the only factor, but it is certainly significant.
CzechPříčina tkví ve zjevném faktu: krize je výsledkem závažného selhání, které si vyžaduje energické řešení.
It stems from an obvious fact: the crisis is the result of serious malfunctioning which requires vigorous remedies.
CzechFilozofové, dramatici, teologové už po staletí zápolí s otázkou: Jaká je příčina toho, že se lidé začnou chovat zle?
Philosophers, dramatists, theologians have grappled with this question for centuries: what makes people go wrong?
CzechTo byla její skutečná příčina.
CzechDoposud nebyl svolán ani koronerův soud, aby byla vyšetřena příčina úmrtí, tak jak by bylo v případě takto násilné smrti obvyklé.
So far, no coroner's court has been convened to investigate the death, as would be the usual practice in the event of such a violent death.
CzechMyslím, že je pro to důkaz -- není to jediná příčina ale myslím si, že je obrovská -- jsme ta nejzadluženější, nejtlustší, nejzávislejší ~~~
The problem is -- and I learned this from the research -- that you cannot selectively numb emotion. ~~~ You can't say, here's the bad stuff.
CzechJe Komise ještě stále přesvědčená o tom, že protekcionismus je příčina zdržení?
Does the Commission still believe this to be the case and is this the sort of language to foster international agreements?
CzechJsem pevně přesvědčen, že hlavní příčina spočívá v tom, že každodenní používání pravidel upravujících vnitřní trh s sebou nese příliš mnoho praktických problémů.
I do believe one of the main reasons is that the day-to-day application of the rules governing the internal market poses too many practical problems.
CzechJsem však znepokojená, že si autoři zprávy nedokáží přiznat, že příčina neúspěchu kola jednání z Dohá spočívá právě v nedostatcích WTO jako organizace.
I am concerned, though, that the report fails to acknowledge that the failure of the Doha Round is precisely rooted in the shortcomings of the WTO as an organisation.