"obvod" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"obvod" İngilizce çeviri

CS obvod
volume_up
{eril}

1. genel

obvod (ayrıca: hranice, okraj)
A pro ty, kteří zde nebyli, LHC je největší vědecký experiment, který kdy byl proveden - má obvod 27 kilometrů.
And for those of you that weren't there, the LHC is the largest scientific experiment ever attempted -- 27 kilometers in circumference.
Tento obrovský stroj, Velký hadronový urychlovač v CERNu v Ženevě, má obvod 27 kilometrů a když je v provozu, spotřebovává pětkrát víc energie než město Monterey (Kalifornie).
This enormous machine -- the large Hadron Collider at CERN in Geneva -- has a circumference of 17 miles and, when it's operating, draws five times as much power as the city of Monterey.
Pane komisaři, Descartes, velký francouzský filozof, který se narodil v mém regionu, v údolí řeky Loiry, řekl: "Obecný zájem je kruh, jehož střed je známý, avšak neznáme jeho obvod."
Commissioner, Descartes, the great French philosopher born in my region, the Loire Valley, said: 'The general interest is a circle of which the centre is known, but the circumference is unknown'.
obvod (ayrıca: kraj, oblast, okres, okrsek)
Souhlasíte s tím, aby stát s 45 miliony obyvatel měl pouze jeden volební obvod pro volby do Evropského parlamentu?
Do you agree with a State of 45 million inhabitants having only one electoral district for the European Parliament elections?
obvod (ayrıca: hranice)
volume_up
ambit {isim}

2. Elektronik

obvod

3. Matematik

obvod
You have to look at where the perimeter would be.
obvod

İngilizce' de "obvod" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechLimerick, můj volební obvod, toto ocenění nedávno získal a bylo velmi ceněno.
Limerick, in my own constituency, got that award recently and it was much valued.
CzechPane předsedo, před dvěma měsíci byl můj volební obvod zasažen zničujícími povodněmi.
Mr President, two months ago, my constituency was hit by disastrous floods.
CzechProjevil jste ale velký zájem o můj volební obvod v Severním Irsku.
However, you have taken a great interest in my constituency of Northern Ireland.
CzechTěším se, že bude tento vztah pokračovat a že z ní bude mít můj volební obvod prospěch.
I look forward to this relationship continuing and my constituency benefiting from it.
CzechLoni touto dobou jsem navštívil svůj volební obvod v Castletownbere.
This time last year I visited my own constituency in Castletownbere.
CzechJsou mezi nimi i zástupci Malopolska, což je můj evropský volební obvod.
They include the representation of Małopolska (Lesser Poland) which is my European constituency.
CzechVezměme například můj volební obvod - můj domácí region.
Take my constituency, for example - my home region.
CzechDruhou důležitou otázkou je evropský volební obvod.
The second important issue is the European constituency.
CzechA co třeba oblasti, jako je například můj volební obvod v západním Irsku, odkud každý týden odjíždí 1 000 nákladních automobilů?
What about areas like my own constituency in the West of Ireland, from where 1 000 lorries depart every week?
CzechHovořím za volební obvod v Yorkshiru, ze kterého pocházeli čtyři atentátníci, kteří před několika měsíci zaútočili na Londýn.
I speak from a constituency in Yorkshire from which the four bombers who attacked London several months ago came.
CzechPaní předsedající, můj volební obvod, který leží v jihovýchodní Anglii, je nejrychleji se rozvíjejícím vinařským regionem v Evropě.
Madam President, my constituency of south-east England is the fastest-growing wine-producing region in Europe.
Czech(GA) Pane předsedo, já také odsuzuji zabití Ronana Kerra při víkendovém bombovém útoku v Omaghu, což je můj volební obvod.
(GA) Mr President, I also condemn the killing of Ronan Kerr in a bomb attack in Omagh, in my constituency, at the weekend.
CzechPaní předsedající, minulé léto jsem měl to potěšení navštívit váš volební obvod a jednoho dne jsem vzal své děti na pláž.
Madam President, last summer, I had the pleasure of visiting your constituency, and one day I took my children to the beach.
CzechKdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v bytě?
CzechNakonec bych rád zakončil svůj příspěvek poznámkou, že můj volební obvod, City of Leicester, je příkladem toho, jak může fungovat místní činnost v této oblasti.
Finally, I would like to wind up by saying that in my constituency the City of Leicester is an example of how local action in this field can work.
CzechJá zastupuji volební obvod Londýn, nejznamenitější město na světě, hlavní město nejznamenitější země na světě, a v mém volebním obvodě je hodně dětí.
I represent a constituency, London, the greatest city in the world, capital of the greatest country in the world, and there are a number of children in my constituency.
CzechV současnosti v Parlamentu zastupuji volební obvod Yorkshire a Humber.
I come from a long line of sheep farmers and now represent Yorkshire and the Humber in Parliament, and I have been focusing on the problems of our hill farmers in recent months.
CzechEvropské ukazatele, například obvod pasu, jsou užitečné pro sledování rizikových faktorů, jimž jsou lidé vystaveni v souvislosti s různými chorobami, na nichž se podílí obezita.
European indicators such as waist size are useful for monitoring the risk factors people are exposed to in relation to various obesity-related diseases.
CzechK těm patřil můj volební obvod v Londýně, přesto žiji v části Londýna, která patří k nejchudším oblastem v západní Evropě, pokud jde o dětskou chudobu atd.
These included my own constituency of London, yet I live in a part of London which ranks among some of the poorest areas in Western Europe in terms of child poverty and so on.
CzechPane předsedající, můj volební obvod ve West Midlands zahrnuje městské i venkovské oblasti a poskytování širokopásmového připojení ve venkovských oblastech je naprosto příšerné.
Mr President, my constituency in the West Midlands encompasses both urban and rural areas, and the broadband provision in the rural areas is downright appalling.