"nastavení" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"nastavení" İngilizce çeviri

volume_up
nastavení {nö. çoğ.}

CS nastavení
volume_up
{nötr}

1. genel

nastavení (ayrıca: aranžmá, nasazení, nasazování, pozadí)
V nabídce Nastavení kopírování z disku CD vyberte nastavení, které chcete změnit.
In the Rip settings menu, choose the setting that you want to change.
Tento název nastavení se zobrazí v poli Další nastavení v okně Publikování filmu.
This setting name appears in the More settings box in Publish Movie.
Zkontrolujte, zda nastavení systému Windows pro tuto síť odpovídá nastavení zařízení.
Make sure the setting in Windows for this network matches the setting on the device.
nastavení (ayrıca: příprava)
volume_up
set up {isim}
Základní nastavení pro program se nastaví v průběhu tohoto procesu.
The basic settings for your Guide listings are set up during this process.
Informace o nastavení televizního signálu naleznete v tématu Nastavení televizního signálu v aplikaci Windows Media Center.
To learn how to set up a TV signal, see Set up a TV signal in Windows Media Center.
Další informace získáte v části Nastavení klíče zabezpečení pro bezdrátovou síť.
For more information, see Set up a security key for a wireless network.
nastavení (ayrıca: léčka, organizace, podvod, rozvržení)
volume_up
setup {isim}
Klepněte nebo klikněte na tlačítko Nastavení a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Tap or click Setup, and then follow the on-screen instructions.
Různé počítače mají různé možnosti spuštění a přístup k nastavení systému BIOS.
Each computer has its own startup (or boot) options and access to the BIOS setup.
Pokud chcete nejrychlejší nastavení, vyberte volbu Expresní.
If you want the quickest setup, choose the Express option.
nastavení (ayrıca: potyčka, sestava)
volume_up
set-up {isim}
Základní nastavení pro program se nastaví v průběhu tohoto procesu.
The basic settings for your Guide listings are set up during this process.
Informace o nastavení televizního signálu naleznete v tématu Nastavení televizního signálu v aplikaci Windows Media Center.
To learn how to set up a TV signal, see Set up a TV signal in Windows Media Center.
Další informace získáte v části Nastavení klíče zabezpečení pro bezdrátovou síť.
For more information, see Set up a security key for a wireless network.
nastavení
Zobrazí možnosti konfigurace operačního systému a upřesňující nastavení ladění, včetně následujících:
Shows configuration options for the operating system and advanced debugging settings, including:
Nastavení, která lze změnit, mohou omezovat vaše uživatelská práva a konfigurace hardwaru počítače.
Your user rights and computer's hardware configuration might limit which settings you can change.
Klikněte na kartu Tlačítka, kde najdete rámeček Nastavení tlačítek.
Click the Buttons tab for the Buttons configuration box.
nastavení (ayrıca: polehávání, umístění)
Nastavení Průvodce ověřením kompatibility programů lze upravit pomocí zásad skupiny.
Adjustments to the Program Compatibility Wizard can be made by using Group Policy.
Klepněte na tlačítko Nastavení hlasu a proveďte libovolné z následujících úprav:
Click Voice Settings, and then make any of the following adjustments:
Klikněte na tlačítko Nastavení hlasu a proveďte libovolné z následujících úprav:
Click Voice Settings, and then make any of the following adjustments:
nastavení (ayrıca: přizpůsobení, úprava)
Toto nastavení se nebude vztahovat na nahrávky, které jste naplánovali před změnou nastavení.
These settings will not apply to recordings that you scheduled before adjusting the settings.
Nastavení ochrany osobních údajů v aplikaci Internet Explorer může mít vliv na to, jak weby monitorují vaši online činnost.
By adjusting Internet Explorer's privacy settings, you can affect how websites monitor your online activity.
Informace o zapnutí nástroje Řízení uživatelských účtů a úpravě nastavení naleznete v tématu Zapnutí nebo vypnutí nástroje Řízení uživatelských účtů.
To learn more about turning on UAC and adjusting the settings, see Turn User Account Control on or off.

2. IT

nastavení
volume_up
settings {çoğ.}
V části Synchronizace nastavení vypněte nastavení, které už nechcete synchronizovat.
Under Settings to sync, turn off the settings you no longer want to sync.
V aplikaci Pošta otevřete pomocí ovládacího tlačítka Nastavení nabídku Nastavení.
In the Mail app, use the Settings charm to access the Settings menu.
V dialogovém okně Nastavení pro import upravte nastavení a poté klikněte na volbu OK.
Change one or more settings in the Import Settings dialog box, and then click OK.

İngilizce' de "nastavení" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechŘada možností nastavení domácí sítě způsobuje obtíže při rozhodování, co koupit.
The variety of options for home networking can make buying decisions difficult.
CzechDalší motivy naleznete v Galerii individuálního nastavení na webu systému Windows.
You can find more themes in the Personalization Gallery on the Windows website.
CzechVe výchozím nastavení obdrží většina položek v knihovně automatické hodnocení.
By default, most items in your library are automatically given an auto rating.
CzechIndividuální nastavení rozpoznávání rukopisu je k dispozici pro následující jazyky:
Handwriting recognition personalization is available for the following languages:
CzechDalší informace o nastavení konfigurace portů naleznete v dokumentaci ke směrovači.
Check your router's documentation for more information about configuring ports.
CzechNastavení Průvodce ověřením kompatibility programů lze upravit pomocí zásad skupiny.
Adjustments to the Program Compatibility Wizard can be made by using Group Policy.
CzechNa kartě Obecné klepněte ve skupinovém rámečku Karty na tlačítko Nastavení.
Відкрийте вкладку Загальні, а потім у розділі Вкладки натисніть кнопку Настройки.
CzechNa panelu Nastavení prezentace klikněte na ikonu Změna nastavení prezentace.
На плитці Параметри презентації клацніть піктограму Змінити настройки презентації.
CzechToto nastavení určuje výrobce zařízení a v některých případech je lze změnit.
This is set by the device manufacturer, and in some cases, it can be changed.
CzechVe výchozím nastavení jsou rozpoznaná urážlivá slova nahrazena hvězdičkou (*).
By default, recognitions containing offensive words are replaced with asterisks (*).
CzechNa kartě Obecné ve skupinovém rámečku Záložky klepněte na tlačítko Nastavení.
Відкрийте вкладку Загальні, після чого в розділі Вкладки натисніть кнопку Настройки.
CzechVaše konkrétní nastavení bude záviset na tom, jaké údaje chcete shromažïovat.
Users may choose to track only some of the framed pages, or only the frameset itself.
CzechSystém Windows dokončí vaše nastavení a zobrazí novou úvodní obrazovku Windows 8.
Windows will finalize your choices and then take you to your new Windows 8 Start screen.
CzechNěkteré jiné typy souborů jsou ukládány do jiných složek ve výchozím nastavení.
Some different types of files are saved to different folders by default.
CzechZpůsob nastavení jasu a kontrastu se liší v závislosti na konkrétním displeji.
The way you adjust brightness and contrast varies and depends on your specific display.
CzechNa stránce Vybrat schéma napájení klikněte na položku Nastavení pro zavření víka.
On the Select a power plan page, click Choose what closing the lid does.
CzechKlikněte na kartu Poradce při potížích a dále na tlačítko Změnit nastavení.
Виберіть вкладку Виправлення неполадок і натисніть кнопку Змінити настройки.
CzechSkoro to vypadá, jako bychom byli nastaveni tak, abychom chybovali určitými způsoby.
It feels like we might almost just be built to make errors in certain ways.
CzechToto nastavení lze později změnit pomocí ovládacího panelu Windows To Go.
You can always change it later using the Windows To Go item in Control Panel.
CzechVyberte položky Programy, Výchozí programy a potom Nastavení výchozích programů.
Select Programs, Default Programs, and then Set your default programs.