"míle" için Çekçe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin mile, mile, miles
CS

"míle" İngilizce çeviri

EN
volume_up
míle {diş. çoğ.}
EN

CS míle
volume_up
{dişil}

1. Ölçü birimleri

míle
volume_up
mile {isim}
Takže to vše je voda pod hladinou -- v hloubce půldruhé míle, dvě míle, tři míle.
So that's all water under the sea -- a mile and a half, two miles, three miles down.
Ale člověk trénovaný v odhalování lží dokáže rozeznat falešný úsměv na míle daleko.
But a trained liespotter can spot a fake smile a mile away.
Satawal je půl míle dlouhý a míli široký.
Satawal is one half-mile long by one mile wide.
míle
volume_up
mi {isim}

İngilizce' de "míle" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Czech(CS) Vzpamatujte se, vážení kolegové a milé kolegyně, zkuste výjimečně přemýšlet.
(CS) Pull yourselves together, ladies and gentlemen, and try to think for once.
CzechJe milé, že pan Buzek uvedl, že se tak možná stalo proto, že mluvil příliš rychle.
Mr Buzek very kindly said that it may have been because he was speaking too quickly.
CzechBylo by milé, kdybychom to všechno mohli uzavřít ještě před evropskými volbami napřesrok.
It would be nice if it could all be concluded before next year's European elections.
CzechA hodněkrát si lidé myslí, že je motivuji, a to je přitom na míle vzdálené od skutečnosti.
And a lot of times that's what people think I do, and it's the furthest thing from it.
CzechA proto, publikum -- milé, krásné publikum -- bude žít šťastně navěky.
And for that, the audience -- the lovely, beautiful audience -- would live happily ever after.
CzechChcete-li změnit jednotky vzdálenosti, klikněte na možnost km (kilometry) nebo míle.
Navigate by clicking the navigation arrow(s) in each image.
Czech~~~ A teď prosím o velký potlesk pro tyto čtyři milé lidi.
AB: Did you leave out the number 7? And let's give all four of these people a nice round of applause.
Czech(CS) Vážený pane komisaři, milé dámy, asi vás nepotěším.
(CS) Commissioner, ladies, you will perhaps not like what I have to say.
CzechBudou mu lichotit a budou jednat podlézavě, citlivě a mile.
They will fawn all over him and act all touchy-feely-cuddly.
CzechNa míle vzdálenou chladnému materialistickému pojetí přírody.
And far from being a coldly materialistic view of nature, it's a new humanism, it's a new enchantment.
CzechJe nicméně milé, že zde nemusím mluvit bulharsky.
However, it is a good thing that I do not have to speak Bulgarian.
CzechPro mě osobně by bylo velmi milé, kdyby se to stalo brzy.
Czech(DE) Děkuji vám, pane předsedající, to bylo velmi milé.
CzechBylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
CzechBylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
CzechOd té doby jsme zcela jistě urazili dlouhý kus cesty a snad toto milé, přátelské shromáždění nepodává úplný obraz.
We have certainly come a long way and perhaps this pleasant, friendly gathering does not paint the whole picture.
CzechZa druhé – naše nová mantra: co je malé, to je milé.
CzechPo šestiměsíční frašce belgického předsednictví je milé se setkat se zvoleným předsedou vlády normální země.
After the six months' farce of the Belgian Presidency, it is nice to see an elected Prime Minister from a proper country.
CzechTakže milé obecenstvo, až budete příště v pokušení prozradit někomu svůj cíl, co řeknete?
So audience, next time you're tempted to tell someone your goal, what will you say? (Silence) Exactly, well done.
Czech(CS) Vážení kolegové a milé kolegyně, jednou z klíčových společných hodnot Evropské unie je jazyková a kulturní pestrost.
(CS) Ladies and gentlemen, one of the key common values of the European Union is its linguistic and cultural diversity.