"koncept" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"koncept" İngilizce çeviri

CS koncept
volume_up
{eril}

koncept (ayrıca: nákres, nárys, návrh, náčrt)
volume_up
draft {isim}
Uložení kopie aktuální zprávy jako soubor, koncept nebo šablonu
Save a copy of the current message as a file, draft or template
Should I draft this letter?"
koncept (ayrıca: nákres, nárys, návrh, náčrt)
volume_up
design {isim}
koncept

İngilizce' de "koncept" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechMaďarský laureát Nobelovy ceny György Oláh vynalezl koncept metanolové ekonomiky.
The Hungarian-born Nobel laureate György Oláh has discovered a methanol economy.
CzechZdá se, že tento koncept skrývá vážná nebezpečí ve smyslu ochrany zaměstnanců.
This concept appears to harbour serious dangers in terms of worker protection.
CzechKoncept jednotného trhu bude prosazen v praxi prostřednictvím zavedení pasů.
The concept of the single market will be put into practice by means of the passport.
CzechVe skutečnosti to není zas tak cizí koncept; toto se děje ve světě každý den.
It's not really that foreign of a concept, actually; it happens on the Earth every day.
CzechTento koncept je obzvlášť účinný u věcí, které jsou využívány jen po velmi krátkou dobu.
This idea is particularly powerful for things that have high-idling capacity.
CzechUsilujeme o to a důsledně se snažíme prosazovat především koncept reciprocity.
We are doing that and we are very committed to reciprocity above all.
CzechTo dokazuje, že není snadné realizovat koncept evropské solidarity.
This proved that it is not easy to implement the concept of European solidarity.
CzechTento koncept jsem zavedla, abychom vyslyšeli stížnosti a mrzutosti.
This is a concept which I introduced to listen to complaints, listen to grievances.
CzechKoncept modré karty je součástí chybné protimigrační politiky EU.
Overall the Blue Card concept is part of the misguided EU anti-migration policy.
CzechNejvíce hmatatelnou výzvou pro rozvojové země je asi koncept solidarity.
Perhaps the most tangible challenge for developing countries is the notion of solidarity.
CzechZ našeho levicového pohledu je tento elitářský koncept nepřijatelný.
From the perspective of those of us on the left, this elite concept is not acceptable.
CzechJe tu však otázka - co to je umírněný Tálibán, není to příliš flexibilní koncept?
Only, the question arises - who are the moderate Taliban, and is this not too flexible a concept?
CzechTento koncept zavádí v celém Společenství mezní hodnoty pro znečišťující emise z průmyslu.
This concept introduces Community-wide limit values for pollutant emissions by industry.
CzechTento koncept bych z výše uvedených důvodů rozhodně rád podpořil.
I would definitely like to support this concept for the reasons given above.
CzechBez odpovídajících záruk by mohla liberalizace ohrozit koncept všeobecné služby.
Without appropriate safeguards, liberalisation could jeopardise the concept of a universal service.
Czech(PL) Paní předsedající, koncept "evropské školy" je stále populárnější.
(PL) Madam President, the concept of the 'European School' is become increasingly popular.
CzechTo první nám pan Barroso představil jako koncept Evropa 2020 a je velmi málo konkrétní.
The first is that what Mr Barroso has presented to us as Europe 2020 is lacking in substance.
CzechSkutečností je, že současný koncept a model růstu je neudržitelný.
The fact is that the current growth model and concept is not sustainable.
CzechKoncept volného pohybu osob je zcela jiný, když neexistují žádné hraniční kontroly.
The concept of free movement of persons looks totally different when there are no border controls.
CzechEvropský zemědělský podpůrný a garanční fond je skvělý koncept, ale bohužel není příliš pružný.
The EAGGF is a wonderful concept but, unfortunately, it is too inflexible.