"dokud" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"dokud" İngilizce çeviri

CS dokud
volume_up
{bağlaç}

dokud (ayrıca: , dokud ne, dokud... než, než)
volume_up
until {bağ.}
Tyto nástroje se nestanou společensky zajímavé dokud nebudou technologicky nudné.
These tools don't get socially interesting until they get technologically boring.
Dokud tyto možnosti nebudeme definovat, budeme uskutečňovat strategii nezdaru.
Until we define these choices, we shall be pursuing a strategy of failure.
Dokud tuto propast nepřekročíme, měli bychom nechat láhve šampaňského zavřené.
Until we close this gap, we should keep the bottles of champagne unopened.
dokud (ayrıca: mezitímco, zatímco)
volume_up
while {bağ.}
Chci říci něco důležitého, dokud se tento rozpočet ještě navrhuje.
I want to say something important while this budget is still being drafted.
Dokud probíhá načítání, uživatelé však musí sledovat reklamy na stránce.
While downloading is in progress, however, users have to watch the advertising on the site.
Dokud nebudou uplatněny stávající právní nástroje, listinu nepotřebujeme.
We do not need a charter while existing legal instruments have not been implemented.
dokud
Nepřestaneme, dokud nebudou stanoveny rovné podmínky hospodářské soutěže.
We will not give up until equal competitive conditions have been established.
Klepněte nebo klikněte na tlačítko Nahoru, dokud jazyk nebude na začátku seznamu.
Tap or click Move up until the language is at the top of the list.

İngilizce' de "dokud" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechJak jsem řekl, hlasoval jsem proti a budu v tom zde pokračovat, dokud budu moci.
As I say, I voted against and I shall continue to do so in my time in this place.
CzechLépe by bylo zeptat se, proč nikdo nezabránil takovým zločinům, dokud byl čas.
It would be better to ask why nobody prevented such crimes at the right time.
CzechMusím přiznat, že dokud jsem neodjela do USA, nepřipadala jsem si vnitřně jako afričanka.
I must say that before I went to the U.S. I didn't consciously identify as African.
CzechDokud jsou přístroje nablýskanou novinkou, nerozšíří se jejich využití do široké společnosti.
It isn't when the shiny new tools show up that their uses start permeating society.
CzechA banky to neudělají, dokud nebudou mít důvěru.
The banks must start lending money but they will not if they do not have confidence.
CzechNičení nelze zastavit, dokud těmto lidem nebudou poskytnuty zásoby jiného paliva.
This devastation cannot be halted without organising supplies of some other fuel for these people.
CzechJe zřejmé, že dokud nebudou naše politiky soudržné, nepodaří se nám dodržet své sliby.
It is obvious that we will not be able to keep our promises unless our policies are coherent.
CzechTvrdí, že bychom měli počkat, dokud svou část úlohy nesplní členské státy.
They say that we should wait for Member States to play their part.
CzechDostupné obchody můžete procházet tak dlouho, dokud nevyberete ten, ve kterém chcete nakupovat.
You can browse the available stores to find the ones you want to shop from.
CzechVidí peněžní ekonomiku, na které se nemohli podílet, dokud žili na vesnici.
They see a cash economy that they were not able to participate in back in the subsistence farm.
CzechDámy a pánové, dokud všechna tato opatření neuskutečníme, nepřestaneme mít problémy.
Ladies and gentlemen, we will not extricate ourselves unless all these measures are implemented.
CzechDokud se změna klimatu nebude řešit celosvětově, povede to ke katastrofám.
Unless climate change is tackled worldwide disasters will result.
CzechAle dokud nezačneme testovat tyto intuice, nebudeme na tom lépe.
But unless we start testing those intuitions, we're not going to do better.
CzechJakmile nějakou knihu vezmu do ruky, tak jí nepoložím, dokud jí celou nedočtu.
The vocabulary used in those books and the style of writing.
CzechDokud nespojíme naše činnosti, nemohou nás naši mezinárodní kolegové brát vážně.
If we do not get our act together, we cannot really be taken seriously by our international colleagues.
CzechRovněž nemohou být použity postihy, dokud neexistují jasné pokyny.
Sanctions cannot be used, either, if there are no clear instructions.
CzechV aplikaci Media Center nelze přehrát chráněné soubory, dokud nestáhnete práva k užívání daného obsahu.
Media Center can't play protected files unless you download rights for that content.
CzechNicméně ani právně závazná dohoda nebude stačit, dokud ji neratifikují všechny země.
Nevertheless, a legally binding agreement will not be enough either before all the countries ratify it.
CzechCo vám brání reagovat, jednat, řešit tuto výzvu, dokud není příliš pozdě?
What is stopping you from reacting, from acting, from rising to this challenge before it is too late?
CzechMnoho věcí, vypadá jednoduše a vůbec ne složitě v realitě, dokud se to nezačnete učit.
Lots of things that seem simple and not difficult like in the real world, except if you're learning it.