"disk" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"disk" İngilizce çeviri

EN

"disk" Çekçe çeviri

volume_up
disk {sıf.}

CS disk
volume_up
{eril}

1. genel

disk (ayrıca: jízda, kampaň, náhon, nápor)
volume_up
drive {isim}
Po kliknutí na volbu Možnosti jednotky (upřesnit) můžete pevný disk naformátovat.
You can click Drive options (advanced), and then format your hard drive.
Soubory lze uložit na jednotku USB Flash, disky CD, DVD nebo na pevný disk.
The files can be saved on a USB flash drive, CDs, DVDs, or a hard drive.
Pokud máte hudbu na externím pevném disku, musí být disk připojený.
If your music is stored on an external hard drive, make sure the drive is plugged in.
disk (ayrıca: kotouč, ploténka)
volume_up
disc {isim}
Do dialogového okna Vypálit disk zadejte název disku a klepněte na tlačítko Další.
In the Burn a Disc dialog box, type a name for this disc, and then click Next.
Přetažením souborů do složky disku se soubory automaticky zkopírují na disk.
As you drag files into the disc folder, they are copied automatically to the disc.
Vložte instalační disk systému nebo disk pro opravu systému do jednotky.
Insert the installation disc or system repair disc.
disk (ayrıca: kotouč, ploténka)
volume_up
disk {isim}
Pokud jste vytvořili disk s průvodcem, připojte disk s průvodcem ke svému starému počítači.
If you created a Wizard Disk, connect the Wizard Disk to your old computer.
Odpojte všechny kabely zapojené do pevného disku a potom pevný disk vyjměte.
Unplug all cables connected to the hard disk, and then remove the hard disk.
Zpráva „Non-system disk or disk error“ znamená, že váš počítač nemohl nalézt systém Windows.
The "Non-system disk or disk error" message means that your computer could not find Windows.

2. Spor

disk
volume_up
discus {isim}

"disk" için eşanlamlılar (İngilizce):

disk

İngilizce' de "disk" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechNastavení filmu můžete vybrat při publikování filmu do počítače nebo na disk CD.
You can choose movie settings when you publish a movie to your computer or to a CD.
CzechZa tímto účelem se pokusí vyhledat pro disk CD odpovídající položku v online databázi.
To do so, the Player attempts to match the CD to an entry in the online database.
CzechŽádný obchod neumožňuje v případě pronajaté skladby vypálení na zvukový disk CD.
No stores grant you the right to burn subscription songs to an audio CD.
CzechPřitom se přehrávač pokusí porovnat disk CD s položkou v online databázi.
To do so, the Player attempts to match the CD to an entry in the online database.
CzechVyměňte zapisovatelný disk CD za jiný zapisovatelný disk CD a opakujte kroky 4 až 6.
Replace the recordable CD with another recordable CD, and then repeat steps 4 through 6.
CzechVložte disk CD s hrou do počítače a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Insert the game CD into your computer and then follow the instructions on your screen.
Czech

~~~ Pevný disk: Většina her vyžaduje určitou velikost volného místa.

~~~ Жорсткий диск. ~~~ Для більшості ігор необхідний певний обсяг вільного місця.

CzechV aplikaci Windows Media Center existuje mnoho možností, jak vypálit disk CD nebo DVD.
There are many options available to you for burning CDs and DVDs in Windows Media Center.
CzechHudební soubory uložené v počítači lze vypálit na zapisovatelný disk CD jako zvukový disk CD.
You can burn music files stored on your computer to a recordable CD as an audio CD.
CzechKlikněte na šipku pod kartou Zapsat na disk CD a potom na příkaz Další možnosti.
Click the arrow below the Burn tab, and then click More Options.
CzechJe možné vytvořit prezentaci na disku DVD a vypálit ji na zapisovatelný disk DVD.
You can create a DVD slide show and burn it to a recordable DVD.
CzechVložte disk DVD do počítače s aktuální verzí systému Windows 7.
Вставте DVD-диск у дисковод комп’ютера під керуванням поточної версії Windows 7.
CzechVložte do vypalovačky disků DVD prázdný zapisovatelný nebo přepisovatelný disk DVD.
Insert a blank recordable or rewritable DVD into your DVD burner.
CzechVložte do vypalovačky disků CD zapisovatelný nebo přepisovatelný disk CD.
Insert a blank recordable CD or a rewriteable CD into your CD burner.
CzechDo počítače vložte disk CD-ROM systému Windows XP a počítač restartujte.
Insert the Windows XP CD into your computer and restart your computer.
CzechKlikněte na položku Vypálit celé video na disk DVD a zadejte název disku DVD.
Click Burn the entire video to DVD and enter a DVD menu title.
CzechPo vypálení videa na disk DVD klikněte na stránce Disk DVD je připraven na tlačítko Zavřít.
After it's burned to DVD, on the Your DVD is ready page, click Close.
CzechInformace o filmu a obrázek na přebalu nejsou k dispozici pro disk DVD, který se pokoušíte přehrát.
Movie information and cover art aren't available for the DVD you're trying to play.
CzechNa disk DVD-RW můžete vypálit soubory opakovaně (každé jednotlivé vypalování se označuje relace).
You can burn files to a DVD+RW more than once (each time is referred to as a session).
CzechPo zobrazení výzvy vložte disk CD-ROM systému Microsoft Windows XP a poté klikněte na tlačítko OK.
If you are prompted, insert the Microsoft Windows XP CD, and then click OK.