"direktivy" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"direktivy" İngilizce çeviri

volume_up
direktivy {diş. çoğ.}

CS direktivy
volume_up
{dişil çoğul}

direktivy (ayrıca: pokyny, směrnice, vodítka)
Vláda vydala nové direktivy pro vnější pomoc.
The Government has issued new 'guidelines' for external aid.

İngilizce' de "direktivy" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechDámy a pánové, řada z vás zmínila další direktivy, které jsou v projednávání v Parlamentu.
Ladies and gentlemen, many of you have mentioned the other directives which are under debate in this House.
CzechDalším podstatným principem této direktivy je otázka např. přesunu důkazního břemene.
Another fundamental principle of this directive is the question of, for example, transference of the burden of proof.
CzechCílem této direktivy je posílit schopnost jednotlivce bránit se, to je základní cíl.
The aim of this directive is to strengthen the ability of individuals to defend themselves - that is the fundamental aim.
CzechJsou to tahouni projektu zvaného WEEE, tedy Evropské direktivy o elektrickém a elektronickém odpadu.
And they're at the sharp end of what's called the WEEE, which is this European electrical and electronic waste directive.
CzechVysoké náklady technických opatření zároveň nutí k promyšlenému rozhodnutí, zda je financovat z veřejných zdrojů nebo na základě evropské direktivy.
The high costs of technical measures also oblige us to consider carefully whether to finance them from the public purse or on the basis of European directives.