"dát do pořádku" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"dát do pořádku" İngilizce çeviri

CS dát do pořádku
volume_up
{fiil}

dát do pořádku (ayrıca: napravit, opravit, spravit)
dát do pořádku (ayrıca: dojednat, domluvit se, pořádat, sjednat)

İngilizce de "dát do pořádku" için benzer çeviriler

dát fiil
do isim
English
do edat

İngilizce' de "dát do pořádku" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechBěhem několika příštích měsíců budeme muset zjistit, zda je ještě možné vše dát do pořádku.
Over the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
CzechPřed tím, než se vydáte do Kodaně, byste měli vše dát do pořádku.
You should ensure that everything is in order before you go to Copenhagen.
CzechTuto oblast je nutno dát do pořádku. Musíme ji dát do pořádku co nejcivilizovanějším způsobem.
This area needs to be put in order, it needs to be put in order in the most civilised manner possible.
CzechMusíme dát do pořádku všechny; vyřešíme-li jedenáct problémů, ten dvanáctý nás přesto dostane do potíží.
And we've got to get them all right, because if we solve 11, we fail to solve the 12th -- we're in trouble.
CzechTuto otázku, která podle mého názoru překračuje hranice politiky, a do značné míry je to otázka etická, musíme dát do pořádku.
This is an issue which I believe goes well beyond politics and is very much a moral issue that we must get right.
CzechJe důležité nejprve dát do pořádku finanční služby, aby bankovní instituce mohly plnit svou hlavní úlohu, kterou je financovat hospodářský rozvoj.
It is important, first, to put financial services in order so that the banking institutions can play their main role, which is to finance economic development.
CzechDobré zdraví našich ekonomik a veřejných financí, které jsme se s takovými obtížemi snažili dát do pořádku od počátku devadesátých let, bylo za méně než dva roky zničeno.
The good health of our economies and public finances, which we have striven so hard to put in order since the early 1990s, has been ruined in less than two years.
CzechEkonomické přistěhovalectví je realita, kterou musíme dát do pořádku, ale je také nutností vzhledem k demografickým a ekonomickým výzvám, kterým bude EU v blízké budoucnosti čelit.
Economic immigration is a reality on which we must impose order, but it is also a necessity in view of the demographic and economic challenges which the EU will face in the near future.