"bewerten" için Almanca-Türkçe çeviri

DE

"bewerten" Türkçe çeviri

Türkçe' de "bewerten" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

GermanIn diesem Aufsatz/dieser Abhandlung/dieser Arbeit werde ich ... untersuchen/ermitteln/bewerten/analysieren...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.