DE ziehen
volume_up
[ziehend|gezogen] {fiil}

1. genel

ziehen (ayrıca: spannen)
volume_up
przeciągnąć {per. fi.} (umocowywać)
Sie können beliebig viele ausgeblendete Symbole in den Infobereich ziehen.
Do obszaru powiadomień można przeciągnąć dowolną liczbę ukrytych ikon.
Zum Löschen ziehen Sie die betreffenden Tabstopps vom Lineal herunter.
Aby usunąć tabulatory, trzeba przeciągnąć je z linijki.
Sie können das Fenster auch ziehen, um es größer oder kleiner anzuzeigen.
Można również przeciągnąć okno w celu zwiększenia lub zmniejszenia jego rozmiaru.
Ziehen Sie den Kolben langsam heraus, um etwas mehr als die von Ihrem Arzt verschriebene Dosis in die Spritze aufzuziehen.
Tłok ciągnąć powoli, aby pobrać do strzykawki trochę więcej roztworu niż przepisał lekarz prowadzący.
Während man das Schild liest, ziehen wir eine Leine hinter der Theke und acht Wischmopp-Köpfe fallen auf deinen Kopf.
" Kiedy czytasz ten znak, my ciągniemy linę za kasą i osiem mopów spada ci na głowę.
Das hier sind die Männer am Seil, die den Kadaver auseinander ziehen.
To są mężczyźni ciągnący linę, aby otworzyć korpus.
ziehen
volume_up
przeciągać [przeciągam|przeciągałbym] {imper. fi.} (umocowywać)
Klicken Sie auf eine Karte und ziehen Sie diese in die gewünschte Richtung.
Możesz klikać i przeciągać mapy, aby natychmiast wyświetlić sąsiednie sekcje.
Sie können Elemente von der Favoritenleiste in diesen Ordner ziehen.
Następnie można przeciągać elementy z paska ulubionych do tego folderu.
Sie können auch Clips in den Vorschaubildschirm ziehen, um sie dort wiederzugeben.
Można również przeciągać klipy do monitora podglądu w celu ich odtworzenia.
ziehen (ayrıca: entreißen, herausreißen, winden, rupfen)
volume_up
wyrwać {per. fi.}
Wenn Sie wollten, bekamen Sie obendrein noch einen Haarschnitt -- seitlich kurz, hinten lang -- und den Zahn gezogen, wo Sie gerade hier sind.
I, a tak, jeśli chcieliście, mógł was ostrzyc - krótko po bokach, długo z tyłu - i przy okazji - wyrwać ząb.
volume_up
wyrywać {imper. fi.}
ziehen (ayrıca: züchten, heranziehen)
volume_up
wyhodować {per. fi.}
Wir konnten sogar ungefähr einen Salat pro Woche in einem typischen New York Stadtwohnungsfenster ziehen.
Byliśmy w stanie wyhodować jedną sałatę tygodniowo w typowym oknie w mieszkaniu w Nowym Jorku.
Ein Ungeduldiger, der sich wegen der Wasserqualität sorgt, zieht also einen Kaulquappenbürokraten in einer Probe des Wassers auf, an dem er interessiert ist.
Dlatego niecierpliwcy zaniepokojeni jakością wody wyhodują kijanki urzędnicze w próbkach wody, które ich interesują.
ziehen (ayrıca: zerreißen, reißen, rucken, ruckeln)
volume_up
szarpnąć {per. fi.}
ziehen (ayrıca: schleppen)
volume_up
dociąć {per. fi.}
ziehen (ayrıca: schleppen)
volume_up
dociągać {imper. fi.}
ziehen (ayrıca: beziehen, überziehen, durchziehen)
volume_up
przewlekać {imper. fi.}
ziehen (ayrıca: beziehen, überziehen, durchziehen)
ziehen
volume_up
zaciągnąć {per. fi.}

2. "einen Kreis"

ziehen (ayrıca: beschreiben)
volume_up
zataczać [zataczam|zataczałbym] {imper. fi.} (koło, łuk)
ziehen (ayrıca: beschreiben)
volume_up
zatoczyć {fi.} (koło, łuk)

"ziehen" için eşanlamlılar (Almanca):

ziehen

Lehçe' de "ziehen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

GermanBei Therapieversagen sind alternative Behandlungsmethoden in Betracht zu ziehen.
W przypadku gdy żaden efekt nie jest widoczny, należy rozważyć inne leczenie.
GermanEs wird empfohlen, ein begleitendes Beckenbodentraining in Betracht zu ziehen.
Zalecane jest rozważenie jednoczesnego stosowania ćwiczeń mięśni dna miednicy.
GermanC Um die Dosis zu laden, ziehen Sie den Injektionsknopf vollständig heraus.
Odciągnąć maksymalnie przycisk podania dawki do końca, w celu załadowania dawki.
GermanMöglicherweise ist Favoriten durch Ziehen zur Liste hinzufügen nicht aktiviert.
Być może jest włączona funkcja Dodaj ulubione do listy podczas przeciągania.
GermanUm diese Menschen in eine vorgefertigte Struktur zu ziehen, die klare Ziele hat.
Złączyć ową grupę w pewną zorganizowaną strukturę w jasno określonym celu.
GermanUm die Elemente neu anzuordnen, ziehen Sie sie im Listenbereich nach oben oder unten.
Aby zmienić kolejność elementów, przeciągnij je w górę lub w dół okienka listy.
GermanZiehen Sie das Unterlid vorsichtig nach unten, bis sich eine kleine Tasche bildet.
Delikatnie odciągnąć dolną powiekę, aż do utworzenia niewielkiej kieszonki.
GermanKlicken Sie auf die Markierung und ziehen Sie sie an die richtige Position.
Jeśli znacznik znajduje się w nieprawidłowej lokalizacji, kliknij link Edycja.
GermanZiehen Sie das aufgelöste Produkt mit einer Subkutannadel und Spritze aus der Flasche.
Przy pomocy igły podskórnej oraz strzykawki nabrać rozpuszczony preparat z fiolki.
GermanZiehen Sie den Kolben der Lösungsmittel-Spritze heraus bis zur 1-ml-Markierung.
Odciągnąć tłok strzykawki przeznaczonej do rozpuszczania proszku w dół do poziomu 1 ml.
GermanWenn man eine breite Straße zum Stadtrand hin baut, ziehen die Menschen dorthin.
Jeśli wybuduje się szeroką drogę na obrzeża miasta, ludzie zaczną się tam przeprowadzać.
GermanZiehen Sie die der verschriebenen Humalog-Menge entsprechende Menge Luft in die Spritze.
Pobrać powietrze do strzykawki w objętości równej przepisanej dawce leku Humalog.
GermanZiehen Sie die Menge Luft, die der Dosis von NovoRapid entspricht, in die Spritze auf.
Nabrać do strzykawki objętość powietrza równą wymaganej dawce leku NovoRapid.
GermanZiehen Sie den Spritzenkolben so weit heraus, bis die gewünschte Menge aufgezogen ist.
Wyciągnąć tłok strzykawki aż do nabrania właściwej ilości roztworu doustnego.
GermanWenn andere Tabs ausgegraut sind, ziehen Sie den Tab an eine andere Position.
Gdy pozostałe karty zostaną wyszarzone, przeciągnij kartę na inną pozycję.
GermanZiehen Sie den Kanülenschutz kräftig gerade von der Spritze ab (siehe Abb.
Usunąć osłonkę igły poprzez mocne wyciągniecie jej ze strzykawki (patrz Rysunek 2).
GermanZiehen Sie den Spritzenkolben so weit heraus, bis die gewünschte Menge eingezogen ist.
Wyciągnąć tłok strzykawki aż do nabrania właściwej ilości roztworu doustnego.
GermanFür eine 75 mg – Dosis ziehen Sie 0,6 ml auf und verwerfen die restliche Lösung.
W celu uzyskania dawki 75 mg do strzykawki pobrać 0, 6 ml a pozostałość roztworu wyrzucić.
GermanKlicken Sie im Infobereich auf das Symbol, und ziehen Sie es auf den Desktop.
Kliknij ikonę w obszarze powiadomień i przeciągnij ją w kierunku pulpitu.
GermanIn vielen Programmen können Sie Sonderzeichen einfach in die Dokumente ziehen.
Wiele programów umożliwia przeciąganie znaków specjalnych do dokumentów.