"schwanger werden" için Almanca-Lehçe çeviri

DE

"schwanger werden" Lehçe çeviri

DE

schwanger werden {fiil}

volume_up
schwanger werden
Wenn Sie schwanger werden könnten, müssen Sie während der Einnahme von Avonex
Jeśli pacjentka może zajść w ciążę, powinna zastosować antykoncepcję podczas przyjmowania
Außerdem dürfen Sie keinesfalls schwanger werden, solange Sie mit Thalidomide Celgene behandelt werden.
Ponadto podczas terapii z zastosowaniem Thalidomide Celgene pacjentka nie może zajść w ciążę.
wenn Sie schwanger sind oder stillen bzw. wenn Sie schwanger werden könnten und keine
jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią, lub jeśli może zajść w ciążę, a nie stosuje skutecznych

Lehçe de "schwanger werden" için benzer çeviriler

schwanger sıfat
werden fiil

Lehçe' de "schwanger werden" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

GermanSollten Sie schwanger werden, müssen Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt wenden.
Pacjentka, która zajdzie w ciążę musi natychmiast skontaktować się z lekarzem.
GermanFragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn Sie schwanger sind oder schwanger werden wollen.
W przypadku podejrzenia ciąży lub ciąży należy zwrócić się do lekarza po poradę.
GermanInformieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie während der Behandlung schwanger werden.
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia.
GermanWenn Sie planen, schwanger zu werden und keine adäquaten schwangerschaftsverhütenden
jeśli pacjentka planuje ciążę i nie stosuje skutecznych środków antykoncepcyjnych;
GermanWenn Sie schwanger werden, beenden Sie die Behandlung und wenden sich an Ihren Arzt.
W przypadku zajścia w ciążę należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.
GermanWird eine Frau während der Therapie schwanger, muss Etoricoxib abgesetzt werden.
Jeżeli podczas leczenia kobieta zajdzie w ciążę, należy przerwać stosowanie etorykosybu.
GermanInformieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind oder planen, schwanger zu werden.
Z tego powodu o ciąży lub planowaniu ciąży, należy poinformować lekarza.
GermanInformieren Sie bitte sofort Ihren Arzt, wenn Sie schwanger werden.
Jeśli pacjentka zaszła w ciążę, powinna o tym bezzwłocznie poinformować lekarza.
GermanWenn Sie Nachwuchs planen oder wenn Sie schwanger werden, während Sie Avonex
Jeśli pacjentka planuje zajście w ciążę lub jeśli zajdzie w ciążę podczas stosowania leku
GermanSie können schwanger werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.
W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad możliwe jest zajście w ciążę.
GermanFalls Sie schwanger sind oder schwanger werden wollen, sollten Sie Ihren Arzt informieren.
Pacjentka powinna skonsultować się z lekarzem, jeśli jest w ciąży lub planuje ciążę.
GermanWird eine Frau während der Therapie schwanger, muss Etoricoxib abgesetzt werden.
Jeżeli podczas leczenia kobieta zajdzie w ciążę, stosowanie etorykosybu musi zostać przerwane.
GermanInformieren Sie Ihren Arzt wenn Sie schwanger sind oder beabsichtigen, schwanger zu werden.
Należy powiadomić lekarza prowadzącego o ciąży lub zamiarze zajścia w ciążę.
GermanFilgrastim könnte Ihre Fähigkeit, schwanger zu werden bzw. zu bleiben, beeinträchtigen.
Filgrastym mógłby mieć wpływ na możliwość zajścia w ciążę lub zdolność utrzymania ciąży.
Germanwenn Sie beabsichtigen, schwanger zu werden, besprechen Sie dies mit Ihrem Arzt, bevor Sie
Jeśli u pacjenta występuje łuszczyca, może ona ulec zaostrzeniu podczas stosowania leku
GermanWenn Sie eine Hepatitis B haben und schwanger werden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber,
Jeśli pacjentka ma rozpoznane WZW B i zajdzie w ciążę, powinna zasięgnąć porady lekarza,
GermanInformieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind oder schwanger werden möchten.
Należy poinformować lekarza o zaistniałej lub planowanej ciąży.
GermanFragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn Sie schwanger werden sollten.
W razie zajścia w ciążę w czasie leczenia należy skonsultować się z lekarzem.
GermanFalls Sie schwanger werden, teilen Sie dies unverzüglich Ihrem Arzt mit.
Należy niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku zajścia w ciążę.
GermanWochen danach schwanger zu werden (siehe Schwangerschaft und Stillzeit).
tygodni po zaprzestaniu leczenia (patrz Ciąża i karmienie piersią).