"Lutropin" için Almanca-Lehçe çeviri

DE

"Lutropin" Lehçe çeviri

"Lutropin" için örnek kullanımlar

Lehçe' de "Lutropin" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

GermanIn weiteren Studien wurde gezeigt, dass Lutropin alfa nicht mutagen ist.
Inne badania wykazały, że lutropina alfa nie ma właściwości mutagennych.
GermanDas pharmakokinetische Profil von Lutropin alfa ist ähnlich dem von aus Urin gewonnenem hLH.
Profil farmakokinetyczny lutropiny alfa jest podobny do profilu hLH izolowanego z moczu.
GermanDie Auswirkungen einer Überdosierung von Lutropin alfa sind nicht bekannt.
Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania lutropiny alfa.
German(0,13-0,25 ml) GONAL-f zusammen mit 75 I.E Lutropin alfa begonnen.
(0, 13 ml do 0, 25 ml) leku GONAL- f oraz 75 j. m. lutropiny alfa.
German(0,12-0,24 ml) GONAL-f zusammen mit 75 I.E Lutropin alfa begonnen.
(0, 12 ml do 0, 24 ml) leku GONAL- f oraz 75 j. m. lutropiny alfa.
GermanAus klinischen Studien wurden bis jetzt keine Fälle von Überempfindlichkeit auf Lutropin alfa berichtet.
W badaniach klinicznych nie ma doniesień o nadwrażliwości na lutropinę alfa.
GermanGONAL-f muss über einen bestimmten Zeitraum täglich zusammen mit Lutropin alfa injiziert werden.
GONAL- f powinien być podawany w cyklu codziennych wstrzyknięć jednocześnie z lutropiną alfa.
GermanLuveris enthält den arzneilich wirksamen Bestandteil Lutropin alfa.
Luveris zawiera lutropinę alfa jako aktywną substancję.
GermanLutropin alfa wird zur Stimulation der Follikelreifung zusammen mit Follitropin alfa verwendet.
Lutropina alfa w połączeniu z folitropiną alfa jest stosowana w celu stymulacji rozwoju pęcherzyka jajnikowego.
GermanGONAL-f kann mit Lutropin alfa gemischt werden und zusammen mit Lutropin alfa in einer einzigen Injektion verabreicht werden.
GONAL- f może być rozpuszczany z lutropiną alfa i podawany w jednym wstrzyknięciu.
GermanDie Wirkstoffe sind Follitropin alfa und Lutropin alfa.
Substancją czynną jest folitropina alfa i lutropina alfa.
GermanEs wurden keine Anzeichen für Toxizität aufgrund der Bildung von Antikörpern auf Lutropin alfa festgestellt.
Nie obserwowano żadnych objawów toksyczności z powodu powstawania przeciwciał przeciw lutropinie alfa.
German(entsprechend 3,0 Mikrogramm) Lutropin alfa (r-hLH).
(ekwiwalent 3 mikrogramów) lutropiny alfa (r- hLH).
GermanLutropin alfa wird von gentechnisch modifizierten Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO-Zellen) produziert.
Lutropina alfa jest wytwarzana metodą inżynierii genetycznej w komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO).
GermanDer arzneilich wirksame Bestandteil in Luveris, Lutropin alfa, ist eine Kopie des natürlichen luteinisierenden Hormons (LH).
Substancja aktywna Luveris – lutropina alfa – jest kopią naturalnego hormonu luteinizującego (LH).
GermanPulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung Follitropin alfa / Lutropin alfa
PERGOVERIS 150 j. m. / 75 j. m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Folitropina alfa/ Lutropina alfa
GermanGONAL-f darf nicht mit anderen Arzneimitteln in derselben Spritze verabreicht werden, ausgenommen zusammen mit Lutropin alfa.
Lek GONAL- f nie może być podawany w mieszaninie z innymi lekami w jednym wstrzyknięciu, z wyjątkiem lutropiny alfa.
GermanGONAL-f wird in der Regel täglich über einen Zeitraum von bis zu 5 Wochen gleichzeitig mit Lutropin alfa durch Injektionen angewendet.
Lek GONAL- f zwykle podaje się codziennie przez okres do 3 tygodni we wstrzyknięciach wraz z lutropiną alfa.
GermanGONAL-f wird in der Regel täglich über einen Zeitraum von bis zu 5 Wochen gleichzeitig mit Lutropin alfa durch Injektionen angewendet.
Lek GONAL- f zwykle podaje się codziennie przez okres do 5 tygodni jednocześnie ze wstrzyknięciami lutropiny alfa.
GermanDer arzneilich wirksame Bestandteil von Luveris, Lutropin alfa, wird mit der Methode der so genannten ‘ rekombinanten DNA-Technologie’ hergestellt.
Substancja aktywna Luveris – lutropina alfa – jest wytwarzana metodą zwaną „ technologią rekombinacji DNA ”.

Sözlükte diğer kelimeler

German
  • Lutropin

bab.la Türkçe-İngilizce sözlüğüne bir göz at.