"handhaben" için Almanca-Lehçe çeviri

DE

"handhaben" Lehçe çeviri

DE

handhaben [handhabend|gehandhabt] {geçişli fiil}

volume_up
Alle Personen, die Siklos handhaben, sollten vor und nach dem Kontakt mit den Tabletten die Hände waschen.
Wszystkie osoby przygotowujące lek Siklos do stosowania powinny umyć ręce przed i po kontakcie z tabletkami.
Caelyx muss auf eine Weise gehandhabt und vernichtet werden, die für andere zytotoxische Arzneimittel üblich ist.
Praca z preparatem Caelyx i jego usuwanie musi odbywać się zgodnie z zasadami stosowanymi dla innych leków cytotoksycznych.
Es wird nur von Personen gehandhabt und verabreicht, die für den sicheren Umgang mit radioaktivem Material ausgebildet und qualifiziert sind.
Preparat mogą przygotowywać i podawać wyłącznie osoby z odpowiednim przeszkoleniem i kwalifikacjami w zakresie bezpieczeństwa stosowania.
handhaben
volume_up
posługiwać się {dönş. fi.} (czymś)

Lehçe' de "handhaben" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

GermanPersonen, die Halocur häufiger handhaben, können Hautallergien entwickeln.
U osób, które często mają kontakt z preparatem Halocur, może wystąpić uczulenie.
GermanPersonen mit geschwächtem Immunsystem dürfen den Impfstoff nicht handhaben.
Osobom o osłabionym układzie odpornościowym nie wolno mieć kontaktu ze szczepionką.
GermanPersonen, die den Impfstoff handhaben oder verteilen, müssen gegen Tollwut geimpft sein.
Osoby wykładające szczepionkę powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
GermanPersonen, die den Impfstoff handhaben oder verteilen, sollten gegen Tollwut geimpft sein.
Osoby wykładające szczepionkę powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
GermanPersonen, die den Impfstoff handhaben oder verteilen, sollten gegen Tollwut geimpft sein.
Osoby dotykające i rozprowadzające szczepionkę należy zaszczepić przeciwko wściekliźnie.
GermanZYPREXA VELOTAB Tabletten zerbrechen leicht, daher sollten Sie die Tabletten vorsichtig handhaben.
Tabletki ZYPREXA VELOTAB łatwo si krusz, dlatego nale y si z nimi obchodzi ostro nie.
GermanIch kann die Regler handhaben. ~~~ Das ist eher ein mentaler Prozess.
Potrafię operować slajdami, co jest bardziej procesem mentalnym.
GermanPersonen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Masitinib sollten das Arzneimittel nicht handhaben.
Osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na masytinib nie powinny dotykać tego produktu.
GermanImmungeschwächte Personen dürfen den Impfstoff nicht handhaben.
Osoby o zmniejszonej odporności nie mogą stykać się ze szczepionką.
GermanHandhabung Siklos ist ein Arzneimittel, das mit Vorsicht zu handhaben ist.
Siklos to lek, z którym należy obchodzić się ostrożnie.
GermanDiese waren größtenteils vom Schweregrad 1/2 und ließen sich ohne Intervention handhaben.
W większości przypadków były to reakcje 1 lub 2 stopnia i dawały się opanować bez konieczności leczenia.
GermanWie auch immer, ich wollte nur irgendwie die Art und Weise aufzeigen, wie wir dies handhaben.
Chciałbym tylko zaznaczyć, jak sobie z tym radzimy.
GermanAlle Personen, die Siklos handhaben, sollten vor und nach dem Kontakt mit den Tabletten die Hände waschen.
Wszystkie osoby przygotowujące lek Siklos do stosowania powinny umyć ręce przed i po kontakcie z tabletkami.
GermanTabletten mit Sorgfalt handhaben
GermanPersonen mit Immunschwäche oder Personen, die unter Behandlung mit immunsuppressiven Arzneimitteln stehen, sollten diese Impfstoff nicht handhaben.
Szczepionka nie może być podawana przez osoby o obniżonej odporności lub przyjmujące preparaty immunosupresyjne.
GermanPersonen mit Immunschwäche oder Personen, die unter Behandlung mit immunsuppressiven Arzneimitteln stehen, sollten diesen Impfstoff nicht handhaben.
Szczepionka nie może być podawana przez osoby o obniżonej odporności lub przyjmujące preparaty immunosupresyjne.
GermanPRILACTONE kann Hautreizungen verursachen, daher sollten Personen, die gegen Spironolactone allergisch sind, das Produkt nicht handhaben.
Preparat PRILACTONE może powodować uczulanie skóry; w związku z tym osoby, które wiedzą o uczuleniu na spironolakton, powinny unikać kontaktu z tym preparatem.
GermanDirekten Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhäuten beim Einmischen des Tierarzneimittels in die einzelne Futterportion und beim Handhaben des Tierarzneimittels vermeiden.
Podczas mieszania produktu leczniczego weterynaryjnego i kontaktu z paszą leczniczą należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami, skórą i błonami śluzowymi.
GermanTelefonie, Computer, Videobänder, CD-ROMs und so weiter sind alles unsere spezialisierten Mechanismen, die wir in unserer Gemeinschaft gebaut haben, um diese Informationen handhaben zu können.
Jako projektant komputerów, mam świadomość, że narzędzia, których używam w swojej pracy, nie mogły by istnieć bez niedawnego postępu w komputerach.