"Gesetze" için Almanca-Lehçe çeviri

DE

"Gesetze" Lehçe çeviri

DE Gesetze
volume_up
{çoğul}

Gesetze (ayrıca: Ansprüche)
volume_up
prawa {diş. çoğ.}
Die Gesetze der Physik: unsichtbar, ewig, allgegenwärtig, allmächtig.
Prawa fizyki: niewidzialny, wieczny, wszechobecny, wszechpotężny.
Journalisten demonstrieren, um die Schutz-Gesetze zu verbessern.
Reporterzy pikietują na ulicach w celu polepszenia prawa prywatności źródeł.
Man könnte Astrophysik betreiben, und die Gesetze der Physik lernen.
W tych galaktykach moglibyśmy zajmować się astrofizyką i odkrywać rządzące nią prawa.
Gesetze
volume_up
ustawy {diş. çoğ.}
Die Europäischen Gesetze und Rahmengesetze werden im
Ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe są publikowane w
   Abweichend von Absatz 1 und unbeschadet des Artikels III-172 erlässt der Rat einstimmig Europäische Gesetze oder Rahmengesetze, durch die Folgendes festgelegt wird:
    Na zasadzie odstępstwa od ustępu 1 i bez uszczerbku dla artykułu III-172, Rada przyjmuje jednomyślnie ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiające:
. ~~~ Sie schreiben Gesetze, die unverständlich sind.
Niektórzy liderzy i urzędnicy państwowi wymknęli się spod kontroli Piszą niezrozumiałe ustawy, stające się podstawą blisko 40 tys. stron zagmatwanych przepisów, utrudniających nam życie.

Lehçe' de "Gesetze" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

GermanDabei handelt es sich, wenn Sie so wollen, um die Newtonschen Gesetze der Teilchenphysik.
Nazwano je "Modelem Standardowym" - piękne, proste równanie matematyczne.
GermanDas dritte der vier Gesetze des Nach-Krisen-Verbrauchertums dreht sich um beständiges Leben.
Trzecie z czterech praw pokryzysowego konsumizmu dotyczy trwałości.
GermanIn "Wonders of the Solar System" haben wir wiederholt betont, dass die Gesetze der Physik universal sind.
W "Cudach Układu Słonecznego" podkreślaliśmy znaczenie uniwersalnych praw fizyki.
GermanAber so wichtig es auch ist die Glühbirnen zu wechseln, die Änderung der Gesetze ist wichtiger.
Lecz, chociaż ważna jest zmiana żarówek, ważniejsza jest zmiana praw.
GermanAnders gesagt, dank dieser nervigen physikalischen Gesetze hören Dinge, die nicht tragfähig sind, auf.
Innymi słowy, dzięki tym nieznośnym prawom fizyki, kiedy coś nie może funkcjonować, zatrzymuje się.
GermanDies führt zu der interessanten Idee, dass vielleicht einige dieser mathematischen Gesetze in unserem eigenen Kopf sitzen.
Jest taka interesująca koncepcja, że niektóre wzorce matematyczne możemy mieć w głowie.
GermanAber ich wollte auch die mehreren Hundert obskuren und verworrenen Gesetze befolgen, die sich in der Bibel befinden.
Lecz również chciałem się trzymać setek dziwnych i ponurych reguł, które znajdują się w Biblii.
GermanIm Alltag gelten für Sie die Gesetze beider Länder.
Na co dzień będziesz podlegać przepisom obu krajów.
GermanSie schreiben Gesetze, die unverständlich sind.
stron zagmatwanych przepisów, utrudniających nam życie.
GermanDie Gesetze werden über alle Medien verbreitet sein.
Środkiem płatniczym jest dziś przyciąganie uwagi.
GermanUnd wir erkannten, dass dies ohne entsprechende Gesetze, die das alles ermöglichen, auch nicht passieren würde.
I zdaliśmy sobie sprawę z tego, że bez właściwych przepisów, które to umożliwią, nie będzie miało to miejsca.
GermanNachdem ich 'Die Gesetze der Einfachheit' geschrieben hatte, hatte ich genug von der Einfachheit, wie Sie sich vorstellen können.
Po napisaniu „Praw Prostoty" byłem prostotą tą bardzo zmęczony, jak możecie sobie wyobrazić.
GermanDie Gesetze von Medien, wie der Fakt, dass Kopien keinen Wert haben.
Natychmiastowość, identyfikacja, personalizacja media chcą stać się płynne; Rzeczy są “wolne” po to, by można było je przekształcać.
GermanAnders gesagt, dank dieser nervigen physikalischen Gesetze hören Dinge, die nicht tragfähig sind, auf.
GermanDie Gesetze von Medien, wie der Fakt, dass Kopien keinen Wert haben. ~~~ Der Wert ist im Unkopierbaren.
Natychmiastowość, identyfikacja, personalizacja media chcą stać się płynne; Rzeczy są “wolne” po to, by można było je przekształcać.
GermanEs gibt zehn Gesetze und drei Schlüssel.
GermanGibt es universelle Gesetze?
Odnośnie tej kwestii nasuwają mi się dwa pytania.
GermanSie haben die falschen Gesetze verabschiedet.
GermanHier ist was ich über diese Gesetze gesagt habe.
GermanWir haben Gesetze.
Nie możemy mieć nielegalnych odpadów; to wbrew prawu.