"geringfügig" için Almanca-Lehçe çeviri

DE

"geringfügig" Lehçe çeviri

DE geringfügig
volume_up
{sıfat}

1. genel

geringfügig (ayrıca: klein, jung, gering)
volume_up
mały {sıf. er.}
Pramipexol ist in sehr geringem Maße (< 20 %) an Plasmaproteine gebunden und wird im Menschen nur geringfügig metabolisiert.
Pramipeksol u ludzi w bardzo małym stopniu wiąże się z białkami osocza krwi (< 20 %), oraz w niewielkim stopniu ulega biotransformacji.
Ein geringfügiger Anteil (weniger als 8 %) der verabreichten Dosis ist im Urin nachweisbar, vornehmlich als Metaboliten.
Bardzo mała część podanej dawki (poniżej 8 %) wydalana jest z moczem, przede wszystkim jako metabolity.
Plasmaproteinbindung Pramipexol ist in sehr geringem Maße (< 20 %) an Plasmaproteine gebunden und wird im Menschen nur geringfügig metabolisiert.
Wiązanie z białkami osocza Pramipeksol u ludzi w bardzo małym stopniu wiąże się z białkami osocza krwi (< 20 %), oraz w niewielkim stopniu ulega biotransformacji.

2. "Unterschied"

geringfügig (ayrıca: zierlich, fein, klein, schmächtig)
volume_up
drobny {sıf. er.}

3. "Verletzung"

geringfügig (ayrıca: mäßig, winzig, lau, geringgradig)
volume_up
niewielki {sıf. er.}
Insgesamt nahm die Häufigkeit der Nebenwirkungen geringfügig zu.
Ogólna częstość występowania działań niepożądanych zwiększyła się w niewielkim stopniu.
Es wurde eine pharmakokinetische Studie bei Patienten mit geringfügig eingeschränkter Leberfunktion durchgeführt.
Badanie farmakokinetyczne zostało przeprowadzone u pacjentów z niewielkim zaburzeniem czynności wątroby.
der Daten zu Lumiracoxib in der TARGET-Studie, die einen geringfügigen Anstieg
danych na temat lumirakoksybu otrzymanych w badaniu Target, sugerujących niewielki

4. "Änderung"

geringfügig (ayrıca: gering)
volume_up
nieznaczny {sıf. er.}
Nach Mahlzeiten wird die maximale Plasmakonzentration geringfügig später erreicht, das Ausmaß der Resorption bleibt jedoch unverändert.
Posiłek powoduje nieznaczne wydłużenie czasu wystąpienia maksymalnego stężenia, ale nie ma wpływu na stopień wchłaniania.
Es wurden geringfügige Unterschiede zwischen den Dosierungsempfehlungen festgestellt.
Stwierdzono nieznaczne rozbieżności pomiędzy zaleceniami dotyczącymi dawkowania.
Ibraxion kann für einen Zeitraum von bis zu 48 Stunden nach der Injektion eine geringfügige Erhöhung der Körpertemperatur zur Folge haben (weniger als 1°C).
Ibraxion może wywołać nieznaczny wzrost temperatury (poniżej 1°C) przez okres krótszy niż 48 godzin po iniekcji.

"geringfügig" için eşanlamlılar (Almanca):

geringfügig

Lehçe' de "geringfügig" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

GermanDer Schweregrad der unerwünschten Wirkungen war im Allgemeinen geringfügig bis mäßig.
Działania niepożądane zwykle miały nasilenie od łagodnego do umiarkowanego.
GermanDie Mehrheit der Fälle waren geringfügig, asymptomatisch und vorübergehend.
W większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające.
GermanToltrazurilsulfon ist im Boden geringfügig mobil (mittlerer Koc 616,5).
Sulfon toltrazurilu wykazuje niewielką mobilność w glebie (średnia wartość Koc 616, 5).
GermanDie Exposition bei älteren Patienten ist geringfügig höher als bei jüngeren Patienten.
Właściwości farmakokinetyczne rymonabantu są podobne u pacjentów płci żeńskiej i płci męskiej.
GermanInsgesamt nahm die Häufigkeit der Nebenwirkungen geringfügig zu.
Ogólna częstość występowania działań niepożądanych zwiększyła się w niewielkim stopniu.
GermanDiese Veränderungen waren in den meisten Fällen geringfügig, asymptomatisch und vorübergehend.
W większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające.
GermanDieser Unterschied wurde für zu geringfügig erachtet, um als relevant zu gelten.
Ta różnica była zbyt nikła, by uznać ją za istotną.
GermanIn Studien mit Mehrfachgaben an Patienten war die Clearance bei Männern geringfügig schneller (ca.
W badaniach po podaniu wielokrotnym klirens leku był nieco szybszy (około 22 %) u mężczyzn.
GermanEs ist wichtig zu bedenken, dass Macugen den Sehverlust nur geringfügig verzögert.
Skutki po podaniu Macugenu w dawkach 0, 3 mg i 1 mg są prawie identyczne, dlatego zatwierdzono dawkę 0, 3 mg.
GermanDie Resorption von Metformin wird durch die Einnahme einer Mahlzeit verringert und geringfügig verzögert.
Pokarm zmniejsza stopień absorpcji i lekko opóźnia absorpcję metforminy.
GermanDie Plasmaeliminationshalbwertszeit ist bei diesen Patientengruppen nur geringfügig verlängert.
Okres półtrwania ceftriaksonu w fazie eliminacji w zasadzie nie zwiększa się w tych grupach pacjentów.
GermanDadurch erhitzen sich die Drähte geringfügig und 13-tausend Ampere begegneten plötzlich elektrischem Widerstand.
Przewód się trochę zagrzał, i 13 tysięcy amperów nagle napotkało na opór.
GermanOrlistat wird geringfügig in Erythrozyten aufgenommen.
Orlistat w minimalnym stopniu przenika do erytrocytów.
GermanFür die gleichzeitige Gabe sind deshalb andere Therapeutika zu erwägen, die CYP3A4 nicht oder nur geringfügig hemmen.
Należy rozważyć leczenie produktami leczniczymi, które nie są lub są słabymi inhibitorami CYP3A4.
GermanEs wurde eine pharmakokinetische Studie bei Patienten mit geringfügig eingeschränkter Leberfunktion durchgeführt.
Badanie farmakokinetyczne zostało przeprowadzone u pacjentów z niewielkim zaburzeniem czynności wątroby.
GermanIn das Gehirn tritt Ritonavir nur geringfügig über.
Rytonawir przenika w minimalnym stopniu do mózgu.
GermanDie Plasmaeliminationshalbwertszeit ist bei diesen Patientengruppen nur geringfügig verlängert.
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby może występować wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji z osocza.
GermanDa ist ein Herr, der eher etwas gelangweilt aussieht und ein paar Damen, die geringfügig interessiert aussehen, die etwas davon mitbekommen.
Jest kilku raczej znudzonych panów i kilka nieco zaciekawionych pań, które coś w tym widzą.
GermanDiese Veränderungen waren normalerweise geringfügig und vorübergehend und führten nicht zu einem Behandlungsabbruch.
Niezależnie od istnienia innych szlaków metabolicznych produkty te są dalej metabolizowane na drodze glukuronidacji.
GermanIn-vitro-Studien haben gezeigt, dass Celecoxib den über CYP 2C19 katalysierten Stoffwechsel geringfügig hemmen kann.
W badaniach in vitro wykazano pewna zdolnosc celekoksybu do hamowania metabolizmu katalizowanego przez cytochrom CYP2C19.