"demnach" için Almanca-Lehçe çeviri

DE

"demnach" Lehçe çeviri

DE demnach
volume_up
{zarf}

demnach
demnach
volume_up
więc {zarf}
Demnach leisten die Metabolite keinen Beitrag zur pharmakologischen Wirkung von Tacrolimus.
Tak więc metabolity nie wpływają na farmakologiczną aktywność takrolimusu.
Demnach verbrachte ich im Kongo viel Zeit damit, mit Menschen über Kondome zu sprechen, auch mit Damien.
Więc gdy byłam w Kongo, spędziłam wiele czasu rozmawiając z ludźmi o prezerwatywach, także z Damienem.
Demnach hatten Menschen, welche die Nordhalbkugel bevölkern, nicht mehr die Möglichkeit, den Großteil des Jahres Vitamin D in der Haut zu produzieren.
Więc ludzie zamieszkujący środowisko półkuli północnej byli pozbawieni możliwości wytwarzania witaminy D w skórze przez większość roku.
demnach (ayrıca: mithin, alsdann, im Weiteren)
volume_up
zatem {zarf}
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Demnach sollte die gleichzeitige Gabe von NSAR, einschließlich COX-2-Inhibitoren, und Clopidogrel mit Vorsicht erfolgen (siehe Abschnitt 4.4).
Zatem jednoczesne stosowanie NLPZ, w tym inhibitorów Cox- 2, i klopidogrelu wymaga zachowania ostrożności (patrz punkt 4. 4).
Demnach muss sorgfältig darauf geachtet werden, verschüttetes Narkosemittel sofort zu beseitigen, die Dämpfe nicht einzuatmen und jeden Kontakt des Anästhetikums mit dem Mund zu vermeiden.
Należy zatem zachować ostrożność i niezwłocznie usuwać cały rozlany produkt, nie należy wdychać par i należy unikać jakiegokolwiek kontaktu z preparatem przez usta.

Lehçe' de "demnach" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

GermanDiese Keywords und Anzeigen könnten demnach noch optimiert werden.
Ogólnie na koncie AdWords można znaleźć mnóstwo przydatnych informacji i danych.
GermanDemnach kann ADENURIC unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden.
Z tego względu preparat ADENURIC można przyjmować niezależnie od posiłków.
GermanDemnach kann ADENURIC unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden.
Z tego względu produkt ADENURIC można przyjmować niezależnie od posiłków.
GermanDemnach können Sie für jede Ihrer spezifischen Domains bzw.
Informacje na temat rozpoczynania śledzenia nowej witryny zawiera artykuł Jak dodać profil.
GermanDemnach können Sie für jede Ihrer spezifischen Domains bzw. Sub-Domains einzelne Berichte anzeigen lassen.
Informacje na temat rozpoczynania śledzenia nowej witryny zawiera artykuł Jak dodać profil.
GermanDemnach entsprach das Wirtschaftswachstum während des ersten Halbjahrs 2007 insgesamt dem Potenzialwachstum.
W całym pierwszym półroczu 2007 r. poziom wzrostu gospodarczego był zgodny ze wzrostem potencjalnym.
GermanDie Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
GermanAlso lügt er demnach und sollte disqualifiziert werden.
Z definicji kłamie i trzeba go zdyskwalifikować.
GermanDie Konzentrationen stimmten demnach mit dem zeitlichen Verlauf der pharmakodynamischen Wirkung von Insulin glargin überein.
Stężenia w surowicy krwi były zgodne z profilem aktywności farmakodynamicznej insuliny glargine.
GermanDie Behandlungen, die für die in Land B Versicherten kostenlos sind, sind demnach auch für Anna kostenlos.
To znaczy, że jeśli dla osób tam ubezpieczonych opieka medyczna jest bezpłatna, będzie również bezpłatna dla Anny.
GermanBasisinformationen, die wir aus anderen Quellen beziehen, werden demnach durch die von Ihnen eingereichten ersetzt.
Oznacza to, że pojawią się one zamiast wszelkich informacji podstawowych uzyskanych przez nas z innych źródeł.
GermanDemnach zielen wir auf 50 Dollar im Jahr 2010 ab.
GermanDemnach lernen wir einige der wichtigsten Dinge in unserem Leben bevor wir geboren werden, noch im Mutterleib.
Mówi ona o tym, że najistotniejsza dla nas nauka ma miejsce przed naszym urodzeniem, gdy jesteśmy jeszcze w łonie matki.
GermanDiese Keywords und Anzeigen könnten demnach noch optimiert werden.
Różni się ona od konwersji po kliknięciu, która ma miejsce, gdy klient dokonuje konwersji w witrynie po wcześniejszym kliknięciu reklamy (np.
GermanSorgfalt ist demnach unumgänglich.
GermanDie Weltbevölkerungspitze wird demnach gegen Ende dieses Jahrhunderts hoffentlich ein bisschen weniger als etwa 10 Milliarden erreichen.
Przewiduje się, że wzrost liczby ludności na świecie zatrzyma się na niecałych 10 miliardach, pod koniec naszego wieku.
GermanDemnach sind keine Daten verfügbar, die Anlass zur Empfehlung einer niedrigeren Startdosis bei Patienten mit Leberfunktionseinschränkung geben.
Dlatego też brak dostępnych danych zalecających mniejszą dawkę początkową u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
GermanEs ist demnach unvorhersehbar.
GermanDemnach muss solchen Effekten bei der Beurteilung des Geldmengenwachstums und dessen Auswirkungen auf die mittelfristige Preisstabilität Rechnung getragen werden.
Należy o tym pamiętać przy ocenie dynamiki agregatów pieniężnych i jej wpływu na stabilność cen w średnim okresie.
GermanDemnach wird nicht erwartet, dass die gleichzeitige Anwendung von Febuxostat mit anderen CYP2D6-Substraten eine Dosisanpassung für diese Substanzen erfordert.
Z tego względu nie należy się spodziewać, że jednoczesne podawanie febuksostatu z innymi substratami CYP2D6 będzie wymagać modyfikacji dawki tych leków.