"abonnieren" için Almanca-Lehçe çeviri

DE

"abonnieren" Lehçe çeviri

DE abonnieren
volume_up
[abonnierend|abonniert] {fiil}

abonnieren (ayrıca: beziehen)
abonnieren
volume_up
prenumerować {imper. fi.}
abonnieren
Vielleicht möchten Sie auch einen Newsletter zu einem bestimmten Politikbereich oder Thema abonnieren.
Możesz też zaprenumerować elektroniczny biuletyn poświęcony konkretnemu obszarowi polityki bądź wybranej tematyce.
abonnieren
volume_up
zaabonować {per. fi.}

"abonnieren" için eşanlamlılar (Almanca):

abonnieren

Lehçe' de "abonnieren" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

GermanEin Web Slice ist ein bestimmter Bereich einer Webseite, den Sie abonnieren können.
Obiekt Web Slice to określony fragment strony sieci Web, który można subskrybować.
GermanBetrachter können Benachrichtigungen abonnieren, jedoch nicht die Nutzernamen sehen.
Przeglądający mogą ustawiać powiadomienia, ale nie zobaczą nazw użytkowników.
GermanWechseln Sie zu der Website mit dem Feed, den Sie abonnieren möchten.
Przejdź do witryny sieci Web zawierającej źródło, które chcesz subskrybować.
GermanÖffnen Sie die Webseite mit einem Feed, den Sie abonnieren möchten.
Przejdź do strony sieci Web zawierającej źródło danych, które chcesz subskrybować.
GermanAbonnieren Sie die Feeds von Axis für Ihren bevorzugten RSS-Reader.
Zasubskrybuj źródła danych RSS Axis za pomocą swojego ulubionego czytnika RSS.
GermanWeitere Informationen finden Sie unter Abonnieren einer Newsgroup.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Subskrybowanie grup dyskusyjnych.
GermanFallstudien über erfolgreiche, IP-basierende Videoinstallationen Abonnieren
Praktyczne przykłady pomyślnych instalacji systemów wideo opartych na sieci IP Zamów subskrypcję
GermanWenn Sie auf einen Web Slice klicken, werden Sie gefragt, ob Sie ihn abonnieren möchten.
Po kliknięciu obiektu Web Slice zostanie wyświetlone pytanie, czy obiekt ma być subskrybowany.
GermanBevor Sie eine Newsgroup lesen können, müssen Sie sie abonnieren.
Przed rozpoczęciem czytania grupy dyskusyjnej, należy ją zasubskrybować.
GermanKlicken Sie auf der angezeigten Webseite auf Feed abonnieren.
Na wyświetlonej stronie sieci Web kliknij polecenie Subskrybuj to źródło.
GermanKlicken Sie auf die Newsgroup, die Sie abonnieren möchten, und klicken Sie dann auf Abonnieren.
Kliknij grupę dyskusyjną, którą chcesz subskrybować, a następnie kliknij przycisk Subskrybuj.
GermanKlicken Sie im Feld Konto/Konten auf den Newsserver, der die Newsgroup enthält, die Sie abonnieren möchten.
W polu Konta kliknij serwer grup dyskusyjnych z grupą, którą chcesz subskrybować.
GermanWenn Sie einen Feed abonnieren, können Sie auf der Favoritenleiste erkennen, wenn Aktualisierungen dafür vorliegen.
Subskrybując źródło danych można śledzić jego aktualizacje na pasku ulubionych.
GermanFühren Sie die folgenden Schritte aus, um einen Feed zu abonnieren und ihn auf der Favoritenleiste zu überwachen:
Aby zasubskrybować źródło i monitorować je na pasku ulubionych, wykonaj następujące kroki:
GermanKlicken Sie im angezeigten Dialogfeld auf Abonnieren.
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Subskrybuj.
GermanFühren Sie die folgenden Schritte aus, um einen Web Slice zu abonnieren und zur Favoritenleiste hinzuzufügen:
Aby rozpocząć subskrypcję obiektu Web Slice i dodać go do paska ulubionych, wykonaj następujące kroki:
GermanUnd die Leute können RSS-Feeds abonnieren -- sie können E-Mail Benachrichtungen der Änderungen erhalten.
Zmiany [Chrisa] trafiły na stronę „Ostatnie zmiany”.
GermanKlicken Sie auf der Feedseite auf Feed abonnieren.
Kliknij opcję Subskrybuj to źródło na stronie źródła.
GermanSie können Feeds in der Regel kostenlos abonnieren.
Nie, subskrypcja źródeł danych jest zwykle darmowa.
GermanWenn Sie einen Web Slice hinzufügen, abonnieren Sie – wie bei einem Web-Feed – auch die Inhalte.
Podczas dodawania obiektu Web Slice użytkownik dokonuje subskrypcji jego zawartości, tak jak w przypadku źródła sieci Web.