DE schmuddeliger
volume_up

schmuddeliger (ayrıca: schmieriger, schmutziger, unsauberer)
schmuddeliger (ayrıca: schmutziger, schäbiger)
schmuddeliger (ayrıca: dreckiger, schlampiger, schmutziger)