Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Tarihler ve zaman

Tarihler ve zaman - Zamanı söyleme

Bây giờ là mấy giờ?
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Zamanı sorma
Bây giờ là ___.
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Zamanı söyleme
... 8 giờ.
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
tam saat
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
tam saatten sonra yarım saat geçiyor
... tám giờ mười lăm (phút).
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
tam saatten sonra çeyrek saat geçiyor
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
tam saate çeyrek saat var

Tarihler ve zaman - Zaman

Bao giờ?/Khi nào?
什么时候?(shénme shíhòu?)
Kesin saat ve tarihi sorma
bây giờ
现在(xiànzài)
Şu anda
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
很快(hěn kuài)
Kısa bir zaman diliminde
sau (này)
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
Belli olmayan daha uzun bir zaman diliminde
một năm trước/năm ngoái
一年前(yī nián qián)
Sorulan günle ilgili olarak zaman
(một) tháng trước
上个月(shàng gè yuè)
Sorulan günle ilgili olarak zaman
(một) tuần trước
上周(shàng zhōu)
Sorulan günle ilgili olarak zaman
(ngày) hôm qua
昨天(zuótiān)
Sorulan günle ilgili olarak zaman
(ngày) hôm nay
今天(jīntiān)
Sorulan günle ilgili olarak zaman
(ngày) mai
明天(míngtiān)
Sorulan günle ilgili olarak zaman
tuần sau/sang tuần
下周(xià zhōu)
Sorulan günle ilgili olarak zaman
năm sau/sang năm
明年(míngnián)
Sorulan günle ilgili olarak zaman
giây
秒(miǎo)
Zaman birimi
phút
分钟(fēnzhōng)
Zaman birimi
giờ
小时(xiǎoshí)
Zaman birimi
ngày
天(tiān)
Zaman birimi
tuần
周(zhōu)
Zaman birimi
tháng
月(yuè)
Zaman birimi
năm
年(nián)
Zaman birimi
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
黎明(límíng)
Günün zamanı
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
早上(zǎoshang)
Günün zamanı
(buổi) trưa/ban trưa
中午(zhōngwǔ)
Günün zamanı
(buổi) chiều/ban chiều
下午(xiàwǔ)
Günün zamanı
(buổi) tối/ban tối
晚上(wǎnshàng)
Günün zamanı
chập tối/chạng vạng
黄昏(huánghūn)
Günün zamanı
đêm/tối muộn
夜晚(yèwǎn)
Günün zamanı
nửa đêm
午夜(wǔyè)
Günün zamanı

Tarihler ve zaman - Haftanın günleri

Thứ hai
周一(zhōuyī)
Haftanın günü
Thứ ba
周二(zhōu'èr)
Haftanın günü
Thứ tư
周三(zhōusān)
Haftanın günü
Thứ năm
周四(zhōu sì)
Haftanın günü
Thứ sáu
周五(zhōu wǔ)
Haftanın günü
Thứ bảy
周六(zhōu liù)
Haftanın günü
Chủ nhật
周日(zhōu rì)
Haftanın günü

Tarihler ve zaman - Mevsimler

(mùa) xuân
春季(chūnjì)
Mevsim
(mùa) hè/(mùa) hạ
夏季(xiàjì)
Mevsim
(mùa) thu
秋季(qiūjì)
Mevsim
(mùa) đông
冬季(dōngjì)
Mevsim