İtalyanca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Tarihler ve zaman

Tarihler ve zaman - Zamanı söyleme

What time is it?
Che ora è?
Zamanı sorma
It is ___.
Sono le ___.
Zamanı söyleme
... eight o'clock.
... otto in punto.
tam saat
... half past eight.
... otto e mezza.
tam saatten sonra yarım saat geçiyor
... quarter past eight.
... otto e un quarto.
tam saatten sonra çeyrek saat geçiyor
... quarter to eight.
... otto meno un quarto.
tam saate çeyrek saat var

Tarihler ve zaman - Zaman

When?
Quando?
Kesin saat ve tarihi sorma
now
adesso
Şu anda
soon
presto
Kısa bir zaman diliminde
later
dopo
Belli olmayan daha uzun bir zaman diliminde
a year ago
un anno fa
Sorulan günle ilgili olarak zaman
last month
il mese scorso
Sorulan günle ilgili olarak zaman
last week
la scorsa settimana
Sorulan günle ilgili olarak zaman
yesterday
ieri
Sorulan günle ilgili olarak zaman
today
oggi
Sorulan günle ilgili olarak zaman
tomorrow
domani
Sorulan günle ilgili olarak zaman
next week
la prossima settimana
Sorulan günle ilgili olarak zaman
next year
il prossimo anno
Sorulan günle ilgili olarak zaman
second(s)
secondo (i)
Zaman birimi
minute(s)
minuto (i)
Zaman birimi
hour(s)
ora (e)
Zaman birimi
day(s)
giorno (i)
Zaman birimi
week(s)
settimana (e)
Zaman birimi
month(s)
mese (i)
Zaman birimi
year(s)
anno (i)
Zaman birimi
dawn
alba
Günün zamanı
morning
mattina
Günün zamanı
noon
mezzogiorno
Günün zamanı
afternoon
pomeriggio
Günün zamanı
evening
sera
Günün zamanı
dusk
crepuscolo
Günün zamanı
night
notte
Günün zamanı
midnight
mezzanotte
Günün zamanı

Tarihler ve zaman - Haftanın günleri

Monday
Lunedì
Haftanın günü
Tuesday
Martedì
Haftanın günü
Wednesday
Mercoledì
Haftanın günü
Thursday
Giovedì
Haftanın günü
Friday
Venerdì
Haftanın günü
Saturday
Sabato
Haftanın günü
Sunday
Domenica
Haftanın günü

Tarihler ve zaman - Mevsimler

spring
primavera
Mevsim
summer
estate
Mevsim
autumn/fall
autunno
Mevsim
winter
inverno
Mevsim