Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Tarihler ve zaman

Tarihler ve zaman - Zamanı söyleme

What time is it?
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Zamanı sorma
It is ___.
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Zamanı söyleme
... eight o'clock.
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
tam saat
... half past eight.
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
tam saatten sonra yarım saat geçiyor
... quarter past eight.
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
tam saatten sonra çeyrek saat geçiyor
... quarter to eight.
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
tam saate çeyrek saat var

Tarihler ve zaman - Zaman

When?
什么时候?(shénme shíhòu?)
Kesin saat ve tarihi sorma
now
现在(xiànzài)
Şu anda
soon
很快(hěn kuài)
Kısa bir zaman diliminde
later
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
Belli olmayan daha uzun bir zaman diliminde
a year ago
一年前(yī nián qián)
Sorulan günle ilgili olarak zaman
last month
上个月(shàng gè yuè)
Sorulan günle ilgili olarak zaman
last week
上周(shàng zhōu)
Sorulan günle ilgili olarak zaman
yesterday
昨天(zuótiān)
Sorulan günle ilgili olarak zaman
today
今天(jīntiān)
Sorulan günle ilgili olarak zaman
tomorrow
明天(míngtiān)
Sorulan günle ilgili olarak zaman
next week
下周(xià zhōu)
Sorulan günle ilgili olarak zaman
next year
明年(míngnián)
Sorulan günle ilgili olarak zaman
second(s)
秒(miǎo)
Zaman birimi
minute(s)
分钟(fēnzhōng)
Zaman birimi
hour(s)
小时(xiǎoshí)
Zaman birimi
day(s)
天(tiān)
Zaman birimi
week(s)
周(zhōu)
Zaman birimi
month(s)
月(yuè)
Zaman birimi
year(s)
年(nián)
Zaman birimi
dawn
黎明(límíng)
Günün zamanı
morning
早上(zǎoshang)
Günün zamanı
noon
中午(zhōngwǔ)
Günün zamanı
afternoon
下午(xiàwǔ)
Günün zamanı
evening
晚上(wǎnshàng)
Günün zamanı
dusk
黄昏(huánghūn)
Günün zamanı
night
夜晚(yèwǎn)
Günün zamanı
midnight
午夜(wǔyè)
Günün zamanı

Tarihler ve zaman - Haftanın günleri

Monday
周一(zhōuyī)
Haftanın günü
Tuesday
周二(zhōu'èr)
Haftanın günü
Wednesday
周三(zhōusān)
Haftanın günü
Thursday
周四(zhōu sì)
Haftanın günü
Friday
周五(zhōu wǔ)
Haftanın günü
Saturday
周六(zhōu liù)
Haftanın günü
Sunday
周日(zhōu rì)
Haftanın günü

Tarihler ve zaman - Mevsimler

spring
春季(chūnjì)
Mevsim
summer
夏季(xiàjì)
Mevsim
autumn/fall
秋季(qiūjì)
Mevsim
winter
冬季(dōngjì)
Mevsim