Vietnamca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Tarihler ve zaman

Tarihler ve zaman - Zamanı söyleme

Quelle heure est-il ?
Bây giờ là mấy giờ?
Zamanı sorma
Il est ___.
Bây giờ là ___.
Zamanı söyleme
... huit heures.
... 8 giờ.
tam saat
... huit heures et demie.
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
tam saatten sonra yarım saat geçiyor
... huit heures et quart.
... tám giờ mười lăm (phút).
tam saatten sonra çeyrek saat geçiyor
... huit heures moins le quart.
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
tam saate çeyrek saat var

Tarihler ve zaman - Zaman

Quand ?
Bao giờ?/Khi nào?
Kesin saat ve tarihi sorma
maintenant
bây giờ
Şu anda
bientôt
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
Kısa bir zaman diliminde
plus tard
sau (này)
Belli olmayan daha uzun bir zaman diliminde
l'an dernier
một năm trước/năm ngoái
Sorulan günle ilgili olarak zaman
le mois dernier
(một) tháng trước
Sorulan günle ilgili olarak zaman
la semaine dernière
(một) tuần trước
Sorulan günle ilgili olarak zaman
hier
(ngày) hôm qua
Sorulan günle ilgili olarak zaman
aujourd'hui
(ngày) hôm nay
Sorulan günle ilgili olarak zaman
demain
(ngày) mai
Sorulan günle ilgili olarak zaman
la semaine prochaine
tuần sau/sang tuần
Sorulan günle ilgili olarak zaman
l'an prochain
năm sau/sang năm
Sorulan günle ilgili olarak zaman
seconde(s)
giây
Zaman birimi
minute(s)
phút
Zaman birimi
heure(s)
giờ
Zaman birimi
jour(s)
ngày
Zaman birimi
semaine(s)
tuần
Zaman birimi
mois
tháng
Zaman birimi
année(s)
năm
Zaman birimi
aube
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
Günün zamanı
matin
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
Günün zamanı
midi
(buổi) trưa/ban trưa
Günün zamanı
après-midi
(buổi) chiều/ban chiều
Günün zamanı
soirée
(buổi) tối/ban tối
Günün zamanı
crépuscule
chập tối/chạng vạng
Günün zamanı
nuit
đêm/tối muộn
Günün zamanı
minuit
nửa đêm
Günün zamanı

Tarihler ve zaman - Haftanın günleri

lundi
Thứ hai
Haftanın günü
mardi
Thứ ba
Haftanın günü
mercredi
Thứ tư
Haftanın günü
jeudi
Thứ năm
Haftanın günü
vendredi
Thứ sáu
Haftanın günü
samedi
Thứ bảy
Haftanın günü
dimanche
Chủ nhật
Haftanın günü

Tarihler ve zaman - Mevsimler

printemps
(mùa) xuân
Mevsim
été
(mùa) hè/(mùa) hạ
Mevsim
automne
(mùa) thu
Mevsim
hiver
(mùa) đông
Mevsim