Vietnamca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Tarihler ve zaman

Tarihler ve zaman - Zamanı söyleme

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Bây giờ là mấy giờ?
Zamanı sorma
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Bây giờ là ___.
Zamanı söyleme
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... 8 giờ.
tam saat
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
tam saatten sonra yarım saat geçiyor
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... tám giờ mười lăm (phút).
tam saatten sonra çeyrek saat geçiyor
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
tam saate çeyrek saat var

Tarihler ve zaman - Zaman

什么时候?(shénme shíhòu?)
Bao giờ?/Khi nào?
Kesin saat ve tarihi sorma
现在(xiànzài)
bây giờ
Şu anda
很快(hěn kuài)
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
Kısa bir zaman diliminde
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
sau (này)
Belli olmayan daha uzun bir zaman diliminde
一年前(yī nián qián)
một năm trước/năm ngoái
Sorulan günle ilgili olarak zaman
上个月(shàng gè yuè)
(một) tháng trước
Sorulan günle ilgili olarak zaman
上周(shàng zhōu)
(một) tuần trước
Sorulan günle ilgili olarak zaman
昨天(zuótiān)
(ngày) hôm qua
Sorulan günle ilgili olarak zaman
今天(jīntiān)
(ngày) hôm nay
Sorulan günle ilgili olarak zaman
明天(míngtiān)
(ngày) mai
Sorulan günle ilgili olarak zaman
下周(xià zhōu)
tuần sau/sang tuần
Sorulan günle ilgili olarak zaman
明年(míngnián)
năm sau/sang năm
Sorulan günle ilgili olarak zaman
秒(miǎo)
giây
Zaman birimi
分钟(fēnzhōng)
phút
Zaman birimi
小时(xiǎoshí)
giờ
Zaman birimi
天(tiān)
ngày
Zaman birimi
周(zhōu)
tuần
Zaman birimi
月(yuè)
tháng
Zaman birimi
年(nián)
năm
Zaman birimi
黎明(límíng)
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
Günün zamanı
早上(zǎoshang)
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
Günün zamanı
中午(zhōngwǔ)
(buổi) trưa/ban trưa
Günün zamanı
下午(xiàwǔ)
(buổi) chiều/ban chiều
Günün zamanı
晚上(wǎnshàng)
(buổi) tối/ban tối
Günün zamanı
黄昏(huánghūn)
chập tối/chạng vạng
Günün zamanı
夜晚(yèwǎn)
đêm/tối muộn
Günün zamanı
午夜(wǔyè)
nửa đêm
Günün zamanı

Tarihler ve zaman - Haftanın günleri

周一(zhōuyī)
Thứ hai
Haftanın günü
周二(zhōu'èr)
Thứ ba
Haftanın günü
周三(zhōusān)
Thứ tư
Haftanın günü
周四(zhōu sì)
Thứ năm
Haftanın günü
周五(zhōu wǔ)
Thứ sáu
Haftanın günü
周六(zhōu liù)
Thứ bảy
Haftanın günü
周日(zhōu rì)
Chủ nhật
Haftanın günü

Tarihler ve zaman - Mevsimler

春季(chūnjì)
(mùa) xuân
Mevsim
夏季(xiàjì)
(mùa) hè/(mùa) hạ
Mevsim
秋季(qiūjì)
(mùa) thu
Mevsim
冬季(dōngjì)
(mùa) đông
Mevsim