Japonca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Tarihler ve zaman

Tarihler ve zaman - Zamanı söyleme

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
今何時ですか?
Zamanı sorma
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
___時です
Zamanı söyleme
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
...八時です
tam saat
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
...八時半です
tam saatten sonra yarım saat geçiyor
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
八時十五分
tam saatten sonra çeyrek saat geçiyor
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
八時四十五分
tam saate çeyrek saat var

Tarihler ve zaman - Zaman

什么时候?(shénme shíhòu?)
いつ?
Kesin saat ve tarihi sorma
现在(xiànzài)
Şu anda
很快(hěn kuài)
すぐ
Kısa bir zaman diliminde
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
あとで
Belli olmayan daha uzun bir zaman diliminde
一年前(yī nián qián)
一年前
Sorulan günle ilgili olarak zaman
上个月(shàng gè yuè)
先月
Sorulan günle ilgili olarak zaman
上周(shàng zhōu)
先週
Sorulan günle ilgili olarak zaman
昨天(zuótiān)
昨日
Sorulan günle ilgili olarak zaman
今天(jīntiān)
今日
Sorulan günle ilgili olarak zaman
明天(míngtiān)
明日
Sorulan günle ilgili olarak zaman
下周(xià zhōu)
来週
Sorulan günle ilgili olarak zaman
明年(míngnián)
来年
Sorulan günle ilgili olarak zaman
秒(miǎo)
Zaman birimi
分钟(fēnzhōng)
Zaman birimi
小时(xiǎoshí)
時間
Zaman birimi
天(tiān)
Zaman birimi
周(zhōu)
Zaman birimi
月(yuè)
Zaman birimi
年(nián)
Zaman birimi
黎明(límíng)
夜明け
Günün zamanı
早上(zǎoshang)
Günün zamanı
中午(zhōngwǔ)
Günün zamanı
下午(xiàwǔ)
午後
Günün zamanı
晚上(wǎnshàng)
夕方
Günün zamanı
黄昏(huánghūn)
明け方
Günün zamanı
夜晚(yèwǎn)
Günün zamanı
午夜(wǔyè)
夜中
Günün zamanı

Tarihler ve zaman - Haftanın günleri

周一(zhōuyī)
月曜日
Haftanın günü
周二(zhōu'èr)
火曜日
Haftanın günü
周三(zhōusān)
水曜日
Haftanın günü
周四(zhōu sì)
木曜日
Haftanın günü
周五(zhōu wǔ)
金曜日
Haftanın günü
周六(zhōu liù)
土曜日
Haftanın günü
周日(zhōu rì)
日曜日
Haftanın günü

Tarihler ve zaman - Mevsimler

春季(chūnjì)
Mevsim
夏季(xiàjì)
Mevsim
秋季(qiūjì)
Mevsim
冬季(dōngjì)
Mevsim